Dušan Poloz trenoval v HC TATRAN STUPAVA

Dušan Poloz prijal pozvanie a navštívil naše mesto Stupava v utorok 31.3.2015, aby mohol prednášať v Našom klube témy o ktoré mali tréneri záujem.

Pán Poloz vycestoval v utorok ráno z Českej republiky a do Stupavy dorazil o 14:00 hodine, kde sa ubytoval. Hneď sme si dali kávu a prešli celý poobedný program, ktorý mal absolvovať s Našimi družstvami a trénermi. Po kávičke v kaviarni sme sa presunuli do starej školy, kde čakali dievčaťa z dvoch hádzanárskych tried GOLDEN TEAM na reprezentačného trénera.

Po krátkom rozcvičení tréner Poloz s Goldenačakmi nacvičoval streľbu. Dievčatá boli hravé a tréning ich veľmi bavil. Prišlo aj na humornú situáciu, keď reprezentačný tréner povedal prváčkam po česky, aby si nastúpili „na základní lajnu“, tak sa po sebe pozerali. Tréning si s ním však užili a po skončení odchádzali s veľkým zážitkom. 

Po tréningu sme sa presunuli z telocvične do školskej haly, kde už čakali rozcvičené st. žiačky a tréneri z Nášho klubu aj okolia. Naši tréneri boli zvedavý na obranu 0:6 a princípy tejto obrany. Tréneri si prišli na svoje, po každom cvičení bol odborný výklad od pána Poloza. Po hodine a štvrť tréningu prišli na rad mladšie dorastenky a prednášanie bolo o spolupráci spojky s krídlom a spojky s pivotom. Mladšie dorastenky predvádzali cvičenia podľa reprezentačného trénera, ktorý vždy po cvičení Naším trénerom vysvetľoval do detailu všetko.

Po oboch tréningoch sme spravili video rozhovor pre Náš web a následne sme sa pobrali do klubovne, aby sme od 19:30 začali pri občerstvení diskusiu na tému ako trénujú deti v Nórsku a ako ich pripravujú na vrcholovú hádzanú. Diskusia bola veľmi zaujímavá a dostali sme sa aj k Nášmu národnému teamu, kde sme mohli diskutovať o výchove Našich hráčok v Našich podmienkach.

Prednáška pána Poloza bola pre Našich trénerov obohacujúca a sme radi, že k Nám reprezentačný tréner zavítal. Touto formou ďakujeme Slovenskému zväzu hádzanej a prezidentovi pánovi Holešovi, že nám toto umožnili. Veľmi si to vážime a veríme, že aj Nám sa podarí toto zužitkovať.