Ceníme si súkromie návštevníkov našej stránky. Aj preto Vás informujeme, že na tejto stránke používame cookies a iné technológie pre správne fungovanie a zlepšenie chodu webstránky, jej zabezpečenie, analýzu návštevnosti a správania používateľov.
Spracovaniu cookies môžete zabrániť zmenou nastavenia vo Vašom internetovom prehliadači.

Turnaje (696)

Kategória turnajov

Zorno Cup 2020 - informácie / Information

Napísal(a)
Zverejnené v Turnaje
utorok, 17 september 2019 09:53

 

 

Information and Registration form in English 

 
 

Informácie a prihláška v slovenčine

 
Click the picture, print, fill the application and send to Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.   Kliknite na obrázok, vytlačte si prihlášku a vyplnenú ju pošlite na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 zorno2020 english    zorno2020 english

We would like to invite you to the 7th year of international boy's handball tournament ZORNO CUP 2020 from 31st of January untill 2nd of February 2020 in School sports hall and Park sports hall in Stupava and in Malina sports hall in Malacky.

Categories:

 • B10 - minihandball (born 2009 and younger)
 • B12 - U12 (born 2007 and younger)
 • B14 - U14 (born 2005 and younger)
 • B16 - U16 (born 2003 and younger)
 • B18 - U18 (born 2001 and younger + maximum 3 players born in 2000)

Organizer reserves the right of choice, if the number of registrated teams will exceed the capacity of the tournament.

Accommodation and meal plan:

Accommodation organised in:

A) School in Stupava
B) Hotels and guesthouses in Stupava and close surrounding

Price per person for the whole tournament is depending on the type of accommodation.

A) school ……………..…. 52 EUR (own air-beds and sleeping bags)
B) hotel/guesthouse ……. 74 EUR

Meal plan in the school is included in the price (31st January: Dinner, 1st February: Breakfast, Lunch, Dinner, 2nd February: Breakfast, Lunch), 2 nights, transport between the school and sports halls.

Caution : Every team will pay a deposit for the accommodation, which will be paid back in the full amount after the end of the tournament, if there will not be any damages of the accommodation.

Deposit school = 50 EUR
Deposit guesthouse = 150 EUR.

Rules and Referees:

Games will be played by the official EHF rules. Referees are nominated by Slovak Handball Federation. Referees from abroad which are interested in participating in the tournament may send a written application to the organization board of the tournament. Their stay will be covered by the organization board.

Prizes:

Teams on the first three places in each category will receive winner´s prizes. Every team will get a participant diploma.

Tournament fee:

120 EUR for each team
Tournament fee and 50% of the price for accommodation and meal plan is obligatory to pay until 26th of December 2019 to the bank account:

 

Name of the bank account: HC Tatran Stupava
Name of the bank: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Account number: 5031303533/0900
IBAN: SK 9409000000005031303533
BIC: GIBASKBX

Programme of the tournament:

Depending of the number of registrated teams, group matches from 8:00 until 20:00 on Friday and Saturday. Culture program on Saturday evening. Placement matches and closing ceremony on Sunday.

Registration:

Registration to be send until 26.12.2019 to: Rudolf Draškovič ml. e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. tel.: +421 907 827 047

 

Dovoľujeme si Vás pozvať na 7. ročník medzinárodného chlapčenského hádzanárskeho turnaja ZORNO CUP 2020 v termíne 31. 1. - 2. 2. 2020 v Školskej športovej hale a v športovej hale v parku v Stupave a v športovej hale Malina v Malackách.

Kategórie:

 • B10 - minihádzaná (r. narodenia 2009 a ml.)
 • B12 - mladší žiaci (r. narodenia 2007 a ml.)
 • B14 - starší žiaci (r. narodenia 2005 a ml.)
 • B16 - mladší dorast (r. narodenia 2003 a ml.)
 • B18 - starší dorast (r. narodenia 2001 a ml. + max 3 hráči r. narodenia 2000)

Usporiadateľ si vyhradzuje právo výberu, ak počet prihlásených tímov prekročí maximálny počet.

Ubytovanie a stravovanie:

Ubytovanie je zabezpečené v:

A) ZŠ Stupava
B) penzióny v Stupave, prípadne v blízkom okolí.

Cena na osobu/celý pobyt závisí od typu ubytovania.

A) škola ……….. 42 eur (vlastné karimatky a spacie vaky) 
B) penzión ……. 64 eur

V cene je zahrnutá strava v školskej jedálni (31. 1. večera, 1. 2. raňajky, obed, večera, 2. 2. raňajky, obed), 2x ubytovanie, doprava medzi ZŠ a športovými halami.

Upozornenie : Každé družstvo bude platiť depozit za ubytovanie, ktorý bude vrátený v plnej výške pri odchode z turnaja, ak sa nevyskytnú žiadne zavinené škody na zariadení a prevádzke ubytovania.

Depozit škola = 50eur
Depozit penzión = 150 eur.

Pravidlá a rozhodcovia:

Hrať sa bude podľa platných pravidiel EHF. Rozhodcov deleguje SZH. Rozhodcovia zo zahraničia, ktorí majú záujem zúčastniť sa turnaja, môžu zaslať písomnú žiadosť na organizačný výbor turnaja. Ich pobyt bude na náklady organizačného výboru bez nárokov na odmenu.

Ceny:

Družstvá na prvých troch miestach v každej kategórii dostanú vecné ceny. Každé družstvo dostane účastnícky diplom.

Štartovné:

120 eur pre jeden tím 
Registračný poplatok a 50% poplatku za ubytovanie a stravu je potrebné uhradit do 26.12.2019 na účet:

Názov účtu: HC Tatran Stupava
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
číslo účtu: 5031303533/0900
IBAN: SK 9409000000005031303533
BIC: GIBASKBX

Program turnaja:

Podľa počtu prihlásených tímov, v piatok a v sobotu od 8.00 do 20.00 hod. zápasy v skupinách. V sobotu večer kultúrny program. V nedeľu zápasy o umiestnenie a vyhodnotenie turnaja.

Prihláška:

Prihlášky do 26.12.2019 zasielať na: Rudolf Draškovič ml. e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. tel.: +421 907 827 047

 

 

 

 

Zorno Cup 2020 Info

Napísal(a)
Zverejnené v Turnaje
štvrtok, 05 september 2019 17:08

ZORNO CUP 2020 - 31.1.-2.2.2020  STUPAVA, MALACKY / SLOVAKIA

 

Dovoľujeme si Vás pozvať na 7. ročník medzinárodného chlapčenského hádzanárskeho turnaja ZORNO CUP 2020 v termíne 31. 1. - 2. 2. 2020 v Školskej športovej hale a v športovej hale v parku v Stupave a v športovej hale Malina v Malackách.

Podstatné informácie o turnaji nájdete tu:

Základné informácie a prihláška

We would like to invite you to the 7th year of international boy's handball tournament ZORNO CUP 2020 from 31st of January untill 2nd of February 2020 in School sports hall and Park sports hall in Stupava and in Malina sports hall in Malacky.

You can find most important information here:

Basic Information and Application

 

SC 2019 - Základné informácie - Basic Information

Napísal(a)
Zverejnené v Turnaje
streda, 28 august 2019 20:35

TERMÍN:

DATE:

30. 8. - 1. 9. 2019

30. 8. - 1. 9. 2019

KATEGÓRIE:

Mladšie žiačky
Staršie žiačky
Mladšie dorastenky

CATEGORIES:

Girls U12
Girls U14
Girls U16

PROPOZÍCIE TURNAJA

THE TOURNAMENT INFORMATION

Organizátor:

HC Tatran Stupava a ZŠ kpt. J. Nálepku Stupava

Organizer:

HC Tatran Stupava and ZŠ kpt. J. Nálepku Stupava

Haly

ŠKOLSKÁ športová hala / SCHOOL sports hall in Stupava ZŠ kpt. J. Nálepku, Školská ul. 2, 900 31 Stupava

Športová hala “PARK” / Sports hall “PARK” Nová 64, 900 31 Stupava

Športová hala “MALINA”/ Sports hall “MALINA” Sasinkova 2, 901 01 Malacky

Halls

ŠKOLSKÁ športová hala / SCHOOL sports hall in Stupava ZŠ kpt. J. Nálepku, Školská ul. 2, 900 31 Stupava

Športová hala “PARK” / Sports hall “PARK” Nová 64, 900 31 Stupava

Športová hala “MALINA”/ Sports hall “MALINA” Sasinkova 2, 901 01 Malacky

Predpis hádzaná

Hrá sa podľa platných pravidiel hádzanej IHF.

Handball rule:

To be played according to the applicable IHF rules.

Hrací poriadok:

BOD 1

Za víťazstvo dostáva družstvo 2 body. Nerozhodný výsledok je hodnotený jedným bodom pre obe družstvá.

BOD 2

Umiestnenie v skupine

 1. Víťazom príslušnej skupiny sa stáva družstvo, ktoré po schválení výsledkov všetkých stretnutí získa najväčší počet bodov. Pri rovnakom počte bodov dvoch alebo viacerých družstiev rozhoduje o umiestnení:
 • väčší počet bodov zo vzájomných stretnutí
 • väčší rozdiel gólov zo vzájomných stretnutí
 • väčší počet dosiahnutých gólov zo vzájomných stretnutí
 • väčší rozdiel gólov zo všetkých stretnutí
 • väčší počet dosiahnutých gólov zo všetkých stretnutí
 • väčší počet víťazstiev zo všetkých stretnutí
 • žreb
 1. Ak je družstvo zo súťaže vylúčené, alebo vystúpi zo súťaže, anulujú sa všetky jeho výsledky a v tabuľke sa neuvádza.

 

BOD 3

Vyraďovacie stretnutia

 1. Vo vyraďovacom stretnutí sa musí rozhodnúť priamo na ihrisku. Postupujúcim, alebo víťazom zápasu o umiestnenie je družstvo, ktoré:
 • zápas vyhrá v riadnom čas
 • je lepšie pri streľ be 7m hodov
 1. Streľba 7m hodov prebieha nasledovne:
 • hádže sa vždy jeden 7m hod na každej strane. Víťazom je družstvo, ktoré má po sérii viac gólov. Hráči sa musia striedať a druhýkrát môže v týchto sériách hádzať hráč až po realizácii 7m hodu piatimi rôznymi hráčmi svojho družstva.

BOD 4

Kontumačný výsledok

 1. Pri vyhlásení kontumačného výsledku získava víťaz 2 body a aktívne skóre 6:0, družstvo, ktoré sa previnilo, nezíska žiadny bod a skóre 0:6.
 2. Ak víťazné družstvo kontumovaného stretnutia dosiahlo v stretnutí priaznivejšie skóre, platí HC Tatran Stupava 7 výsledok dosiahnutý na ihrisku.
 3. Ak je kontumačný výsledok vyhlásený vinou oboch družstiev, nepriznávajú sa body nikomu a obom družstvám sa započítava pasívne skóre 0:6.

BOD 5

Nenastúpenie družstva na stretnutie

 1. Pri nenastúpení družstva na stretnutie do 5 minút od plánovaného začiatku stretnutia platí kontumačný výsledok

 BOD 6

Družstvo musí na požiadanie súpera predložiť pasy (zahraniční účastníci ) alebo registračné preukazy (domáci účastníci)

BOD 7

Námietky

Porušenie poriadku a regulárnosti súťaže oprávňuje na podanie písomných námietok (protestov) v čase do 1 hodiny po protestujúcej skutočnosti s vkladom 50€ hracej komisii. Rozhodnutie hracej komisie je konečné. V prípade kladného vybavenia protestu bude vklad vrátený.

BOD 8

Počet hráčov

V jednom stretnutí môže za jedno družstvo nastúpiť maximálne 16 hráčov. 

BOD 9

Hrací čas

 • Mladšie žiačky / U12 2x13´
 • Staršie žiačky / U14 2x15´ 
 • Mladšie dorastenky / U16 2x17´

Hrá sa v hrubom čase a bez timeoutov.

Regulations:

ARTICLE 1

Points are awarded as follows: win = 2 points, draw = 1 point, lost = 0 points.

ARTICLE 2

Placement in the group

 1. Teams are ranked by adding the points gained. If two or more teams have gained the same number of points from the group matches, the teams will be ranked as follows:
 • more points gained in the direct encounter of the teams
 • higher goal score difference in the direct encounter of the teams
 • greater number of plus goals (shot) in the direct encounter of the teams
 • higher goal difference in all matches
 • greater number of scored goals in all matches
 • greater number of wins from all matches
 • loss
 1. If the team is out from the competition or if the team gets out of the competition, all its results will be annulled and the team will not be shown in the table of results in the group/round.

 

ARTICLE 3

Placement/elimination matches

 1. Vo vyraďovacom stretnutí sa musí rozhodnúť priamo na ihrisku. Postupujúcim, alebo víťazom zápasu o umiestnenie je družstvo, ktoré: / The placement/elimination match must be directly decided in the playground. The winner is the team which:
 • wins the match in the regular playing time
 • has scored a greater number of goals from the penalty (7m throws)
 1. 7m metres throws elimination:
 • one player of each team throws the penalty and the team wins if one of the players scores a goal in the direct encounter and her opponent does not. Players have to change (alternate). If the elimination is not finished after 5 players of the team have not decided the match, the same player can throw a penalty again in a new series.

ARTICLE 4

Loss by default

 1. In case of loss by default, the winner gains two (2) points and the active score is 6:0. The other team gains no points and the score is 0:6.
 2. If the winner of the win by default reached the better score than the score 6:0 in this match, the valid result will be the result reached in the match.
 3. If the match is decided to be the loss by default for both teams, none of the teams has gained points and the teams will have obtain a passive score 0:6.

ARTICLE 5

Non-appearance

 1. If the team does not appear for the match up to 5 minutes from the planned start of the match, the team will lose by default.

ARTICLE 6

If requested, the team must show their passports (foreign participants) or registration cards/ID cards (Slovak participants).

 

ARTICLE 7

Objections

Misconduct and a breach of competition regulations can be submitted to the competition management in a written form no later than up to 1 hour after the objection, together with a deposit of 50,-€ to the play commission. The decision of the competition management is final. When the decision is positive, the deposit will be returned.

ARTICLE 8

The number of players

The maximum of 16 players can play in one match.

ARTICLE 9

Playing time

 • U12 2x13´
 • U14 2x15´
 • U16 2x17´

 

The matches are played with no extra time (time will not be stopped at any occassion) and timeouts.

 Hrací systém a hrací čas

 Match System and Playing Time

 Mladšie žiačky

 Girls U12:

4 základné skupiny po 6 družstiev. V základnej skupine sa hrá systémom každý s každým.

Finálová skupina o 1. – 8. miesto

Z každej skupiny postupujú prví dvaja do finálovej skupiny. Zápasy A1 proti B2, A2 proti B1, C1 proti D2 a C2 proti D1. Víťazi zápasov postupujú do semifinále a porazení skončia turnaj a umiestnia sa na spoločnom 5. mieste. Semifinále hrajú proti sebe víťaz A1B2 proti A2B1 a víťaz C1D2 proti C2D1. Porazení zo semifinále hrajú o konečné 3.miesto a víťazi o 1.miesto.

Skupina o 9. - 16. miesto

Z každej skupiny postupujú družstvá na 3. a 4. mieste. Zápasy A3 proti B4, A4 proti B3, C3 proti D4 a C4 proti D3. Víťazi skončia na spoločnom 9. až 12. mieste a porazení na 13. až 16. mieste.

Skupina o 17. - 24. miesto

Z každej skupiny postupujú družstvá na 5. a 6. mieste. Zápasy A5 proti B6, A6 proti B5, C5 proti D6 a C6 proti D5. Víťazi skončia na 17. až 20. mieste a porazení na 21. až 24. mieste.

4 preliminary groups of 6 teams. Round robin system.

Final group (1st – 8th place)

Teams taking 1st and 2nd place in each group proceed to the final group. Teams will advance to play-off as follows: A1-B2, A2-B1, C1-D2, C2-D1. Winners advance to the semifinals and losers take shared 5th-8th places. Semifinals: winners of AB matches and winners of CD matches.

Main group I (9th – 16th place)

Teams taking 3rd and 4th places in each group will advance to single elimination as follows: A3- B4, A4-B3, C3-D4, C4-D3. The winners will take shared 9th – 12th places and the losers will take shared 13th – 16th places.

Main group II (17th – 24th place)

Teams taking 5th and 6th places in each group will advance to single elimination as follows: A5-B6, A6- B5, C5-D6, C6-D5. The winners will take shared 17th – 20th places and the losers will take shared 21st – 24th places.

 Staršie žiačky

 Girls U14:

Roxcel Handball Tulln a RK Buzet – hrajú mimo súťaž. Výsledky sa nezapočítavajú
a v skupine skončia na 5. mieste. Celkovo skončia na 25. alebo 26. mieste. Budú hrať medzi sebou 2
zápasy. Víťaz z dvoch zápasov skončí na 25. mieste a porazený na 26. mieste. Hodnotenie – rozdiel
v skóre, vyšší počet strelených gólov, los.

5 základné skupiny po 5 družstiev. V základnej skupine sa hrá systémom každý s každým.

Finálová skupina – o 1. - 6. miesto

Postupujú víťazi skupín a najlepšie družstvo z druhých miest zo všetkých skupín. O poradí rozhoduje – celkový počet bodov, rozdiel v skóre, vyšší počet strelených gólov, los.

Vytvoria sa dve skupiny po 3 družstvá. Skupina F – A1, B1 a C1 a skupina G – D1, E1 a najlepšie družstvo z 2.miest - X1.V skupine hrá každý s každým. Potom prví hrajú o 1. miesto, druhí hrajú o 3. miesto a tretí skončia na spoločnom 5. mieste.

Skupina o 7. - 10. miesto

Postupujú ostatné družstvá na druhých miestach v základných skupinách. Hrá sa systémom každý s každým.

Skupina o 11. - 16. miesto

Postupujú družstvá na tretích miestach v skupinách a najlepšie družstvo zo štvrtých miest - Y3. Vytvoria sa dve skupiny po 3 družstvá. Skupina I – A3, B3 a C3 a skupina J – D3, E3 a Y3. Víťazi skupín I1 a J1 skončia na spoločnom 11. a 12. mieste, I2 a J2 na spoločnom 13. a 14. mieste a I3 a J3 skončia na spoločnom 15. a 16. mieste.

Skupina o 17. - 20. miesto

Postupujú ostatné družstvá na štvrtom mieste zo základných skupín. Hrá sa systémom každý s každým.

Skupina o 21. - 25. miesto

Hrajú družstvá na 5. miestach. Vytvoria sa dve skupiny. Skupina M – D5, B5 a C5 a skupina N – RK Buzet (CRO) a Roxcel Handball Tulln (AUT). Skupina M hrá systémom každý s každým a skupina N hrajú dvojkolovo. Víťaz skupiny M skončí na 21. mieste, druhý na 22. mieste a tretí na 23. mieste. Víťaz z dvoch zápasov skončí na 24. mieste a porazený na 25. mieste.

Roxcel Handball Tulln and RK Buzet play out of the tournament. Their results and scores are not counted and the teams will take 6th place in their group and 25th and 26th place in the tournament in category U14 according 2 mutual matches plays at the end.

System: 5 preliminary groups of 5 teams. Round robin system.

 

Final group (1st – 6th place).

The winners of groups will advance to the final group plus the best team on the 2nd place of all groups (total number of points, score difference, higher number of goals shot, draw).

The teams will form 2 groups F and G, both of 3 teams. Group F: A1, B1, C1. Group G: D1, E1, X1 (the best team on the 2nd place). Round robin system.Then F1-G1 play the final, F2-G2 play for 3rd place, F3-G3 play for 5th place.

 

Main group I (7th – 10th place)

The rest of 2nd best teams in preliminary groups. Round robin system.

 

Main group II (11th – 16th place)

The teams on 3rd places in each preliminary group plus the best team on 4th place (total number of points, score difference, higher number of goals shot, draw) will form will form 2 groups I and J, both of 3 teams. Group I: A3, B3, C3. Group J: D3, E3, X3 (the best team on the 4nd place). Round robin system. Teams I1-J1 take shared 11th and 12th places, I2-J2 take shared 13th and 14th places, I3-J3 take shared 15th and 16th places.

Main group III (17th – 20th place)

The rest of 4th best teams in preliminary groups. Round robin system.

Main group IV (21st – 25th place)

Teams taking 5th place in each group. The teams will form 2 groups, group M – D5, B5 and C5 and group N – Tulln and Buzet. Group M plays Round robin system. Wnner of 2 Group N matches takes 24th, looser 25th place

Mladšie dorastenky

Girls U16

4 základné skupiny po 4 družstvá. V základnej skupine sa hrá systémom každý s každým.

Finálová skupina – o 1. až 8. miesto

Z každej skupiny postupujú prví dvaja do finálovej skupiny. Zápasy A1 proti B2, A2 proti B1, C1 proti D2 a C2 proti D1. Víťazi zápasov postupujú do semifinále a porazení hrajú o 5. – 8. miesto. Semifinále – víťaz zápasu A1B2 proti A2B1 a víťaz zápasu C1D2 proti C2D1. Víťazi hrajú o 1. miesto a porazení o 3. miesto.

Porazení hrajúci o 5. – 8. miesto: Porazení zo zápasu A1B2 proti A2B1 a porazení zo zápasu C1D2 proti C2D1. Víťazi týchto zápasov hrajú o 5. miesto a porazení hrajú o 7. miesto.

Skupina o 9. – 16. miesto

Družstvá umiestnené v základných skupinách na treťom a štvrtom mieste. Zápasy A3 proti B4, A4 proti B3, C3 proti D4 a C4 proti D3. Víťazi skupín hrajú o 9. – 12. miesto a prehra o 13. – 16. miesto.

O 9. – 12. miesto – víťaz zápasu A3B4 proti A4B3 a víťaz zápasu C3D4 proti C4D3. Víťaz hrá o 9. miesto a prehra o 11. miesto.

O 13. – 16. miesto - prehra zápasu A3B4 proti A4B3 a prehra zápasu C3D4 proti C4D3. Víťazi hrajú o 13. miesto a porazení o 15. miesto. 

4 preliminary groups of 4 teams. Round robin system.

Final group (1st – 8th place)

Teams taking 1st and 2nd place in each group proceed to the final group. Teams will advance to play-off as follows: A1-B2, A2-B1, C1-D2, C2-D1. Winners advance to the semifinals and losers will play for 5th-8th places. Semifinals: winners of AB matches and winners of CD matches. Then the winners play for 1st place and the losers play for 3rd place.

Matches for 5th and 8th places – losers of AB and CD matches. Then the winners play for 5th place and the losers play for 7th place.

Main group I (9th – 16th place)

Teams taking 3rd and 4th place in each group proceed to play-off as follows: A3-B4, A4-B3, C3-D4, C4-D3. Winners play for 9th – 12th places and losers will play for 13th-16th places.

Matches for 9th – 12th places: The winner of AB and CD matches. Then the winners play for 9th place and the losers play for 11th place.

Matches for 13th and 16th places – the losers of AB and CD matches. Then the winners play for 13th place and the losers play for 15th place.

   
   

SC 2019 - Výsledky / Results U16

Napísal(a)
Zverejnené v Turnaje
nedeľa, 25 august 2019 20:53
Pri problémoch so zobrazením na mobilných telefónoch použite možnosť "Web pre počítače" (Android) v prehliadači, alebo zobrazte náhľad "Tlač" v hlavičke stránky (I-phone, Android)
If you have problem to see whole table on mobile phone, use option "Web for PC" (Android) or use web print preview ("Tlač") in page heather (Android and I-phone)

Tabuľky / Tables

Konečné poradie / Final Standings

SC 2019 - Výsledky / Results U14

Napísal(a)
Zverejnené v Turnaje
nedeľa, 25 august 2019 20:44
Pri problémoch so zobrazením na mobilných telefónoch použite možnosť "Web pre počítače" (Android) v prehliadači, alebo zobrazte náhľad "Tlač" v hlavičke stránky (I-phone, Android)
If you have problem to see whole table on mobile phone, use option "Web for PC" (Android) or use web print preview ("Tlač") in page heather (Android and I-phone)

Tabuľky / Tables

Konečné poradie / Final Standings

SC 2019 - Výsledky / Results U12

Napísal(a)
Zverejnené v Turnaje
nedeľa, 25 august 2019 20:31
Pri problémoch so zobrazením na mobilných telefónoch použite možnosť "Web pre počítače" (Android) v prehliadači, alebo zobrazte náhľad "Tlač" v hlavičke stránky (I-phone, Android)
If you have problem to see whole table on mobile phone, use option "Web for PC" (Android) or use web print preview ("Tlač") in page heather (Android and I-phone)

Tabuľky / Tables

Konečné poradie / Final Standings

SC 2019 - Program nedeľa / Sunday

Napísal(a)
Zverejnené v Turnaje
nedeľa, 25 august 2019 20:24
Pri problémoch so zobrazením na mobilných telefónoch použite možnosť "Web pre počítače" (Android) v prehliadači, alebo zobrazte náhľad "Tlač" v hlavičke stránky (I-phone, Android)
If you have problem to see whole table on mobile phone, use option "Web for PC" (Android) or use web print preview ("Tlač") in page heather (Android and I-phone)

SC 2019 - Program sobota / Saturday

Napísal(a)
Zverejnené v Turnaje
nedeľa, 25 august 2019 18:16
Pri problémoch so zobrazením na mobilných telefónoch použite možnosť "Web pre počítače" (Android) v prehliadači, alebo zobrazte náhľad "Tlač" v hlavičke stránky (I-phone, Android)
If you have problem to see whole table on mobile phone, use option "Web for PC" (Android) or use web print preview ("Tlač") in page heather (Android and I-phone)

SC 2019 - Program piatok / Friday

Napísal(a)
Zverejnené v Turnaje
nedeľa, 25 august 2019 18:08
Pri problémoch so zobrazením na mobilných telefónoch použite možnosť "Web pre počítače" (Android) v prehliadači, alebo zobrazte náhľad "Tlač" v hlavičke stránky (I-phone, Android)
If you have problem to see whole table on mobile phone, use option "Web for PC" (Android) or use web print preview ("Tlač") in page heather (Android and I-phone)

SC 2019 - Rozdelenie tímov do skupín / Groups

Napísal(a)
Zverejnené v Turnaje
nedeľa, 25 august 2019 17:16
Pri problémoch so zobrazením na mobilných telefónoch použite možnosť "Web pre počítače" v prehliadači, alebo zobrazte náhľad "Tlač" v hlavičke stránky
If you have problem to see whole table on mobile phone, use option "Web for PC" (Android) or use web print preview ("Tlač") in page heather (Andoid and Iphone)

Strana 1 z 50