Klubové príspevky 2023/2024

Klubové príspevky HC Tatran Stupava na sezónu 2023/2024

Pre sezónu 2023/2024 boli vedením klubu od 1. augusta 2023 stanovené klubové príspevky pre hráčky a hráčov klubu ako aj pre mládež zapojenej v Handball Academy.

Hráčky a hráčov HC Tatran Stupava

Pre sezónu 2023/2024 bol vedením klubu od 1. augusta 2023 stanovený klubový príspevok hráča vo výške 45 euro/mesiac pre žiacke kategórie a 50 euro/mesiac pre dorastenecké kategórie (mesiace AUGUST 2023 – JÚN 2023). Dôvodom navýšenia je zvýšenie nákladov na energie, dopravu, prevádzkové náklady a zvýšenie cien za prenájom športovísk na tréningový proces a majstrovské zápasy.

Klub zabezpečuje:

 • kvalitnú letnú prípravu
 • tréningy vedené kvalifikovanými trénermi  (tréneri so skúsenosťami z reprezentácií SR)
 • zabezpečenie tréningového procesu v modernizovaných športoviskách (hala, posilňovňa, atletický ovál)
 • pre žiacke kategórie zabezpečenie medzinárodnej hádzanárskej ligy (Česko, Rakúsko, Slovensko)
 • dopravu na ligové zápasy
 • organizáciu ligových zápasov
 • účasť na turnajoch doma a v zahraničí
 • vyšetrenie fyzioterapeutom

Finančné prostriedky sa poukazujú na účet číslo SK45 0900 0000 0000 1908 0936, variabilný symbol dátum narodenia (vzor – 31122000), v správe pre prijímateľa treba uviesť meno a priezvisko.

Finančné prostriedky je možné uhradiť jednorázovo, viacerými splátkami počas sezóny, prípadne pravidelnými mesačnými splátkami. Najneskôr do ukončenia príslušného kalendárneho mesiaca však musí byť uhradená zodpovedajúca suma za daný mesiac.

Všetky finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie tréningového procesu, tréningových pomôcok, dopravy na majstrovské zápasy, čiastočne dopravy na turnaje a prípadné iné aktivity súvisiace s tréningovým procesom.

V prípade otázok kontaktujte svojich trénerov, prípadne predsedu klubu Jána Papaja telefonicky (0905 612 741) alebo emailom (jan.papaj@urhh.sk).

HC Tatran Stupava – Handball Academy

Príspevky pre hráčky a hráčov Handball Academy stanovil klub vo výške 65 eur/mesiac (mesiace AUGUST 2023 – JÚN 2023). Dôvodom navýšenia je zvýšenie nákladov na energie, dopravu, prevádzkové náklady a zvýšenie cien za prenájom športovísk na tréningový proces a majstrovské zápasy.

Klub zabezpečuje:

 • športovú prípravu počas vyučovania
 • telesnú prípravu v moderných priestoroch (fitness centrum, atletická dráha, športová hala)
 • tréningy vedené športovými odborníkmi (certifikovaní tréneri)
 • komplet športovú výbavu pre hráčov (dres HC TATRAN STUPAVA, športová súprava, tréningové pomôcky)
 • dopravu na turnaje, ligové zápasy a plaváreň

V rámci vyučovania:

 • 3 hodiny športovej prípravy zameranej na hádzanú
 • 2 hodiny telesnej a športovej prípravy zameranej na plávanie alebo silový tréning v posilňovni, regenerácia
 • letné sústredenie tzv. herné
 • zimné sústredenie (lyžovanie alebo kondičné sústredenie)
 • ďalšie športové aktivity: cyklistický kurz, splavovanie, korčuľovanie, turistika

Mimo vyučovania:

 • štart hráča na hádzanárskych ligových zápasov v žiackych kategóriách
 • turnaje na Slovensku a v zahraničí – Maďarsko, Česko, Rakúsko, Slovinsko
 • spoločenské akcie organizované klubom
 • klub zabezpečuje kvalitnú letnú prípravu
 • tréningy vedené kvalifikovanými trénermi  (tréneri so skúsenosťami z reprezentácií SR)
 • zabezpečenie tréningový procesu v modernizovaných športoviskách
 • pre žiacke kategórie v sezóne 2023 / 2024 zabezpečenie medzinárodnej hádzanárskej ligy (Česko, Rakúsko, Slovensko)
 • zabezpečenie prehliadky u športového lekára
 • zabezpečenie dopravy na ligové zápasy
 • zabezpečenie a organizácia ligových zápasov
 • fyzioterapeut

Finančné prostriedky sa poukazujú na účet číslo SK94 0900 0000 0050 3130 3533, variabilný symbol dátum narodenia (vzor – 31122000), v správe pre prijímateľa treba uviesť meno a priezvisko.

Finančné prostriedky je možné uhradiť jednorázovo, viacerými splátkami počas sezóny, prípadne pravidelnými mesačnými splátkami. Najneskôr do ukončenia príslušného kalendárneho mesiaca však musí byť uhradená zodpovedajúca suma za daný mesiac.

Všetky finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie tréningového procesu, tréningových pomôcok, dopravy na majstrovské zápasy, čiastočne dopravy na turnaje a prípadné iné aktivity súvisiace s tréningovým procesom.

V prípade otázok kontaktujte svojich trénerov, prípadne predsedu klubu Jána Papaja telefonicky (0905 612 741) alebo emailom (jan.papaj@urhh.sk).

Ing. Ján Papaj, predseda HC Tatran Stupava