Projekt Handball Academy – „nadstavba“ Golden Teamu na druhom stupni ZŠ

Projekt Golden Team je spoločný výchovno-vzdelávací proces našej školy s hádzanárskym klubom HC Tatran Stupava. Pre osvieženie pripomeniem, že projekt funguje už druhý rok a je do neho zapojených spolu takmer 100 prváčikov a druháčikov. V nasledujúcich dvoch školských rokoch plánujeme otvoriť ďalšie štyri triedy (v každom ročníku po dve). Takýmto spôsobom vybudujeme dostatočne širokú základňu chlapcov a dievčat, z ktorých môžeme vytvoriť v piatom ročníku športové triedy zamerané na hádzanú. Bude to práve nový a intenzívnejší začiatok v projekte s názvom Hanball Academy.

V čom je Golden Team s Hanball Academy spoločný a v čom rozdielny? V prvom rade majú oba projekty spojitosť so školou, sú súčasťou školského procesu. Handball Academy je nadstavbou Golden Teamu na druhom stupni. Rozdiel je v intenzite športovej prípravy a zameraní. Na prvom stupni, čiže v Golden Teame, sa kladie dôraz na všeobecný pohybový rozvoj detí a hádzaná (minihádzaná) je síce nosným športom, ale nie uprednostňovaným za každú cenu. V projekte Hanball Academy je intenzita športovej prípravy oproti bežným triedam na úplne inej úrovni. Bežné triedy na druhom stupni majú dve hodiny telesnej výchovy za týždeň, ale trieda Hanball Academy ich má sedem a hádzaná je nosným športom. Musí byť. Mať jeden vyprofilovaný šport je základnou podmienkou ministerstva školstva pre vytvorenie športovej triedy na druhom stupni. Ako povedal Róbert Popluhár (tréner v Hanball Academy) : „Tieto športovo zamerané triedy v rôznych mestách a na rôzne športy sme v minulosti mali. Ale ako prišla nová porevolučná doba, tak tieto triedy zanikali.“ My ju v Stupave dnes máme. Zatiaľ je len jedna a to v piatom ročníku. Okrem spomínanej preferencie na hádzanú nebudú deti o nič zaostávať ani v ostatných športoch, ako tiež spomenul Róbert Popluhár: „Deti budú pokračovať v celkovej obratnosti, gymnastike, naučia sa volejbal, basketbal, lyžovať, korčuľovať a samozrejme plávať. Plávaniu sa venujú už teraz dve hodiny do týždňa.“ Trénermi v projekte Hanball Academy sú okrem spomenutého Róberta Popluhára (rozhovor s ním nájdete v tomto vydaní Stupavských novín) Svetozár Prokeš, Zuzana Kalmárová a Branislav Krištofič. Poslaním trénerov nie je len budovať čo najviac konkurencieschopné družstvá chlapcov a dievčat v hádzanej, ale aj ich formovať pre ďalší život. Deťom, respektíve teenagerom ukážu smerovanie do života. Naučia ich, že ak chcú niečo dosiahnuť, tak len poctivým prístupom, nech už sa jedná o čokoľvek. Šport vie dať deťom pravidelné návyky, tímového ducha, súdržnosť a tiež i možnosť spoznať niektoré kúty sveta, za ktorými sa dá so športom cestovať. Za niektoré môžem spomenúť napríklad turnaje Partille Cup vo Švédsku, Handball Cup v Prahe či Eurofest v Slovinsku. Ďalšou nespornou výhodou projektu Hanball Academy je, že žiadne dieťa nevynechá viac školskej dochádzky oproti ostatným spolužiakom z triedy. Pretože ak to vynechajú, tak to vynechajú všetci spolu. Takto dokážeme ovplyvniť výchovno-vzdelávací proces detí až do ukončenia základnej školy. A už teraz sa intenzívne premýšľa nad pokračovaním týchto projektov na strednej škole, čím by sa vytvoril ucelený systém prípravy mladých športovcov…

Aké sú športové ciele Handball Academy?

Najvyššie. Bez akejkoľvek skromnosti môžeme povedať, že naše dievčenské či chlapčenské družstvá sa o niekoľko rokov budú pravidelne v súťažiach „biť“ o tie najvyššie priečky na Slovensku. Už dnes som presvedčený o tom, že deti, ktoré dnes trénujú v našej školskej hale sú budúci extraligoví hráči či reprezentanti Slovenska… Viete odkiaľ budú pochádzať? „Šak od nás, ze Stupavy…“ J