Handball Academy: Nová kapitola v príprave mladých hádzanárov

Handball Academy je výnimočný možnosť, ktorá na druhom stupni Základnej školy kpt. J. Nálepku v Stupave v spolupráci s hádzanárskym klubom HC Tatran Stupava, Slovenským zväzom hádzanej a mestom Stupava otvára dvere talentovaným športovcom. Handball Academy predstavuje nadstavbu úspešného programu Golden Team, ktorý už 10 rokov pripravuje mladých hádzanárov na prvom stupni.

Golden Team a Handball Academy: Spoločné ciele, odlišná intenzita

Zatiaľ čo Golden Team kládol dôraz na všeobecný pohybový rozvoj, Handball Academy zvyšuje latku s intenzívnym zameraním na hádzanú. Sedem hodín telesnej výchovy týždenne a preferencia hádzanej spĺňajú požiadavky ministerstva školstva pre športové triedy a otvárajú cestu k vytvoreniu budúcich reprezentantov.

Program a príprava

Handball Academy sa vyznačuje nielen vysokou úrovňou športovej prípravy, ale aj udržiavaním akademických štandardov. Žiaci absolvujú kompletný školský program, avšak s pridanými hodinami zameranými na pohybový rozvoj a špecifické tréningy v hádzanej, plávaní, neskôr aj silovom tréningu a súčasťou je aj zimné sústredenie zamerané na lyžovanie alebo korčuľovanie. To znamená, že ak niektoré aktivity vyžadujú absenciu v škole, týka sa to všetkých detí rovnako. Týmto prístupom pozitívne vplývame na vzdelávací proces detí až do ich odchodu zo základnej školy.

Podmienky prijatia a aplikácia

Do Handball Academy môžu byť prijaté deti, ktoré úspešne ukončili 4. ročník základnej školy, nielen z mesta Stupava a preukázali fyzické predpoklady ako aj záujem o hádzanú. Proces prijatia zahŕňa pohybové testy a pohovory, pričom zdravotnú spôsobilosť potvrdzuje lekár. Prihlášky je potrebné podať do 30.4.2024.

Vybavenie a zázemie

Študenti majú k dispozícii výborné športové a vzdelávacie zariadenia, vrátane športových hál, telocviční a posilňovne, čo umožňuje komplexnú prípravu mladých športovcov.

Finančné aspekty

Členský príspevok pre rodičov je stanovený na 65 eur. Hoci špecifická finančná podpora pre talentovaných športovcov s obmedzenými prostriedkami nie je momentálne nastavená, projekt sa snaží byť prístupný pre všetkých nadšených mladých hádzanárov.

Úspechy absolventov

Handball Academy má na svojom konte výchovu úspešných športovcov, vrátane Richarda Stovíčka, ktorý sa dostal do akadémie jedného z najlepších klubových tímov na svete THW Kiel. Úspechy dosahujú aj naše dievčatá – sestry Natália a Lucia Labudová či Anežka Stránska a Barbora Karkušová reprezentujú Slovensko na medzinárodnej scéne.

Prečo sa prihlásiť?

Projekt Handball Academy ponúka nielen špičkovú športovú prípravu, ale aj komplexný rozvoj osobnosti, tímového ducha a možnosť reprezentovať na medzinárodnej úrovni. Je to ideálna cesta pre mladých športovcov, ktorí snívajú o kariére v hádzanej. Navyše sa do budúcnosti uvažuje aj o rozšírení týchto projektov na úroveň stredných škôl, čo by umožnilo vytvorenie komplexného systému prípravy mladých športovcov.

Kontakt

Pre viac informácií kontaktujte Ľuboša Hepnera na e-mailovej adrese luboshepner@gmail.com alebo telefonicky na čísle +421 904 075 571. Nezmeškajte jedinečnú príležitosť stať sa súčasťou tejto úspešnej športovej rodiny!