Rozhovor s predsedom HC TATRAN STUPAVA Jánom Papajom.

Jan PapajDobrý deň pán Papaj, pre mnohých hráčov z neznámeho človeka ste sa zrazu stali predsedom klubu HC TATRAN Stupava. Objasnite nám ako k tejto zmene vo vedení klubu prišlo.

To je skôr otázka na ľudí, ktorí ma s takouto možnosťou oslovili. Pohybujem sa v oblasti hádzanej dosť dlhý čas, najskôr ako aktívny hráč, alebo neskôr ako funkcionár v konkurenčnom klube. Po presťahovaní sa do Stupavy začal syn navštevovať hádzanú, kde v tom čase rozbehli projekt Tatranček Roman Vigh a Rudo Draškovič ml. Po určitom čase, keď som sa snažil pomáhať napríklad pri organizovaní turnajov, odvoze na turnaje a pod., som dostal ponuku na to, aby som sa stal staral o ekonomiku mládežníckej zložky v klube, a zhruba o rok neskôr prišla ponuka, aby som sa stal predsedom klubu. Po krátkom zvažovaní, keďže post predsedu klubu som už zastával v inom meste a vedel som čo to asi obnáša, som sa rozhodol ponuku prijať a následne som bol členskou schôdzou zvolený. Touto cestou by som sa chcel poďakovať všetkým svojim predchodcom, ktorí klub vybudovali a priviedli ho svojou prácou k viacerým úspechov. Verím, že spolu s ostatnými členmi výboru a členmi klubu nadviažeme na všetko dobré, čo sa podarilo a klub bude ďalej napredovať.

Kto všetko sa na chode klubu podieľa, má pevnú organizačnú štruktúru ?

Klub má v zmysle platne schválených stanov orgány, ktoré ho riadia a kontrolujú. Výbor klubu je výkonným a štatutárnym orgánom klubu, pričom na čele výboru je predseda klubu. Revízna komisia je kontrolným orgánom klubu. Členská schôdza je najvyšším orgánom klubu, výbor aj revízna komisia sa za svoju činnosť zodpovedajú členskej schôdzi.

Chod klubu je dosť finančne náročná vec, ako financujete jeho činnosť ?papaj

Činnosť klubu sa financuje z viacerých zdrojov. Veľmi dôležitým zdrojom príjmov sú peniaze z dvoch percent, ktoré môže každý z nás poukázať zo svojich daní. Ďalej sú to finančné prostriedky od sponzorov klubu a dotácia z mesta. Nie zanedbateľným zdrojom finančných prostriedkov sú tiež členské príspevky. Snažíme sa tiež pripraviť projekty pre rôzne granty a dotačné programy, ktoré vypisujú viaceré subjekty, pričom aj takouto formou sa nám už podarilo získať finančné prostriedky. Aj v mene ostatných členov výboru ďakujem všetkým, ktorí akoukoľvek formou poukázali v prospech klubu finančné prostriedky.

Darí sa Vám v dnešnej ťažkej dobe zohnať peniaze od sponzorov? Čo im viete ako protihodnotu ponúknuť.

Komunikácia zo sponzormi je dôležitým prvkom práce ľudí z vedenia klubu. Som rád, že sa nám podarilo presvedčiť na spoluprácu formou sponzoringu viacero miestnych podnikateľov, ktorí sú ochotní svojimi prostriedkami podporovať hádzanú v Stupave. Snažíme sa s nimi viesť aktívny dialóg, čo znamená, že naša komunikácia nekončí v čase, keď prídu peniaze na účet, ale vždy sa snažíme sponzorom ukázať aj spätnú väzbu, na čo sa nimi poskytnuté prostriedky použili. Marketing a práca so sponzormi je parketou Ruda Draškoviča, ktorý túto prácu robí podľa môjho názoru na vysokej úrovni, za čo sa mu chcem tiež poďakovať.

Na čo ste najviac v klube hrdý, čo by ste na druhej strane chceli zlepšiť ?

Ja osobne som hrdý na to, že sa v ňom ťahá za jeden povraz, že ľudia bez ohľadu na to, či ide o hráča, funkcionára, rodiča sú ochotní pomáhať klubu, zúčastňujú sa akcií, ktoré sa organizujú, že klub ako celok funguje ako jedna veľká rodina. Teší ma, že v klube aktívne trénuje a hráva veľa detí, čo pri dnešnej „počítačovej“ kultúre považujem tiež za úspech. Na druhej strane je ešte veľa vecí, ktoré by sa dali robiť lepšie a profesionálnejšie (napríklad organizovanie turnajov, tréningový proces a pod.), ale všetko chce svoj čas a hlavne ochotných a kvalifikovaných ľudí.

Má klub nejaké plány do budúcnosti, na ktoré sa môžeme tešiť ?

Plánov do budúcnosti máme v klube viacero, od tých krátkodobých až po vzdialenejšie. Z tých aktuálnych je možné spomenúť fakt, že sa nám v areáli školy podarilo prenajať nebytový priestor, kde pomaly, ale isto vzniká klubovňa, kde bude priestor na to, aby sme sa mali kde stretávať, kde tréneri s hráčmi budú môcť analyzovať zápasový a tréningový proces, kde budeme môcť pozvať súperových trénerov či funkcionárov pri zápasoch či turnajoch. Radi by sme tiež pri školskej športovej hale v spolupráci so školou buď zrekonštruovali, alebo postavili šatne, sprchy a sociálne zariadenia tak, aby to vyhovovalo bežným štandardom. A čo sa týka športovej stránky, tam máme plány dlhodobejšieho charakteru, ale boli by sme radi, keby klub HC Tatran Stupava bol vnímaný v očiach hádzanárskej verejnosti ako klub, kde sa koncepčne a dobre robí s mládežou a vychovávajú sa aj hráči pre mužskú alebo ženskú reprezentáciu.

papaj-2Koľko členov má klub aktuálne ?

Poviem popravde, neviem. Aj toto je jedna z vecí, ktoré potrebujeme dostať do štandardného stavu a urobiť poriadok. V priebehu tohto roka bude na stránke klubu a ďalších komunikačných kanáloch zverejnená výzva, aby sa záujemcovia o členstvo v klube prihlásili a po schválení ich prijatia výborom klubu im bude vydaný členský preukaz.

Ako hodnotíte spoluprácu s mestom, školou, rodičmi ?

Jednoznačne pozitívne. Mesto Stupava a základná škola sa snažia v rámci svojich možností vychádzať klubu v ústrety a vytvárajú prostredie, v ktorom môže klub rozvíjať svoju činnosť. Rodičia detí tvoria neoddeliteľnú súčasť klubového prostredia, veľa z nich sa snaží v rámci svojich možností pomáhať a podieľať sa na činnosti klubu, pri organizovaní turnajov, doprave na turnaja a majstrovské zápasy, pri rôznych brigádach a pri veľa ďalších aktivitách. Mestu, škole a aj rodičom patrí moje úprimné poďakovanie za spoluprácu a pomoc.