O Minihádzanej s trénerom Robert Geisse

Ahoj Robo, patríš medzi prvých ľudí v klube, s ktorými prichádzajú naše najmladšie nádeje do styku. Povedz nám niečo o priebehu tréningov minihádzanárov, na čo sa zameriavate. Nie je to pre deti veľká záťaž, nemusia mať rodičia obavy ?

Tréningy minihádzanárov máme rozdelené do dvoch skupín, mladšia prípravka (1. a 2. ročník) a staršia prípravka (3. a 4. ročník). Pri mladšej prípravke sa zameriavame na základy narábania s loptou, nácvik správnosti hodu a nácvik trojkrokového pohybu. Od druhého polroku začíname s výcvikom hry jeden na jedného a nácvik kľučky. Pri staršej prípravke venujeme veľkú pozornosť hre jeden na jedného až postupne k hre štyria na štyroch. Deti sa zdokonaľujú v pohybe po ihrisku bez lopty. Všetky činnosti na tréningoch prípravky prebiehajú hravou a súťaživou formou.

Od koľkých rokov môžu rodičia prihlásiť svoje dieťa na hádzanú? Stačí ho priviesť na tréning, či odporúčaš iný postup.

Deti k nám do prípravky na minihádzanú prichádzajú prevažne od prvej triedy, ale mali sme aj zopár škôlkarov. Odporúčam navštíviť tréning prípravky v školskej hale, alebo turnaj minihádzanárov, pozrieť si ako prebieha tréning, resp. turnaj a potom môžu rodičia priviesť dieťa na tréning.

Ako spolupracuješ s rodičmi detí, sú informovaní o tom, v čom ich dieťa vyniká, v čom by malo zabrať ?

Ako napredujú deti, vidia rodičia na turnajoch minihádzanárov, ktorých je aj v domácom prostredí dosť. Tiež nie je problém pozrieť si dieťa na tréningu, poprípade sa s trénerom porozprávať o svojom dieťati.

Ako zvládaš rodičov, ktorých ambície sú väčšie ako aktuálne možnosti dieťaťa klubu ? „Nekecajú“ ti moc do práce?

Rodičov sa snažíme zapájať do trénovania detí pri väčších domácich turnajoch, kde máme okolo 8 družstiev a na vlastnej koži si môžu vyskúšať, ako to treba zvládať a čo všetko treba robiť s deťmi a hlavne ako prežívať každý jeden gól a každé jedno víťazstvo.

Môžu deti, či rodičia vidieť aj teba na ihrisku ? hrávaš ešte hádzanú ?

Ešte stále hrávam za Stupavských veteránov, kde ma môžu nájsť s číslom „7“ a prezývkou „Gejza“ na pivote.

Čo by si odkázal rodičom, ktorí zvažujú prihlásiť svoje dieťa na hádzanú ?

Nech prídu na tréning!!!

Aká je spolupráca so základnou školou ?

Spolupráca so školou je dobrá, tréningy aj domáce turnaje organizujeme v školskej hale.