Slávnostné vyhodnotenie: Golden Team

GT-16Golden tím je spoločný projekt ZŠ Stupava a HC Tatran Stupava, ktorým chceme podchytiť už tých najmenších – prváčikov základnej školy a vybudovať v nich vzťah nielen k hádzanej, ale ku športu ako takému. Golden Team tvorí 42 detí v dvoch triedach.

„Goldeňáci“ absolvujú týždenne 3 hodiny telesnej výchovy so Sveťom Prokešom a dva tréningy pod vedením Zuzky Kalmárovej, Romana Vigha, Ruda Draškoviča a Sveťa Prokeša. Športová príprava „Goldeňákov“ je zameraná na všeobecný rozvoj s dôrazom na atletickú, gymnastickú a plaveckú prípravu. „Goldeňáci“ sú najmladší členovia našej stupavskej hádzanárskej rodiny. Všetci boli ocenení za ich tréningové nasadenie. Všetci členovia Goldentímu prišli na pódium, a tu im triedne učiteľky Janka Sirotová a Mirka Zelenáková spolu s trénermi Zuzkou, Rudom, Romanom a Sveťom odovzdali zlaté medaily.

Veľa úspechov, Golden Tím!

 

 

GT-03 GT-05 GT-07 GT-09
 GT-11  GT-13 GT-15   

Späť