Slávnostné vyhodnotenie: Tréneri

Ich teritóriom je ihrisko. Ich nasadenie je vražedné. Žijú spolu so svojím tímom. Trávia v hale hodiny a hodiny svojho voľného času. Sú pre hráčov autoritou, vzorom, kamarátmi, niekedy trochu rodičmi a občas aj postrachom. Radujú sa so svojim tímom, sú ale aj nešťastní, nadšení a niekedy nahnevaní.

Vedia ošetriť drobné zranenie, zdvihnúť sebavedomie, ktoré je práve dolu, poradiť, ako najlepšie zahrať, ale nemajú problém len zaviazať tenisku. Študujú výkony svojho tímu aj súperov, hľadajú správnu taktiku, motivujú tím, dávajú mu ciele a oceňujú ho.

Radia sa s ostatnými, organizujú turnaje a cestujú so svojimi zverencami po celej republike aj do zahraničia.

To všetko vo svojom voľne stíhajú tí, ktorí venujú hádzanej celé svoje srdce – TRÉNERI. Od nás všetkých im patrí obrovské ĎAKUJEME.

Pozrite ti slideshow, ktorú im venujeme.

treneri video

 

Späť