Olympijský odznak všestrannosti

V Olympijskom odznaku patri Stupava aj vďaka hádzanárom medzi najlepších

Dnešná športová kondícia detí je alarmujúca. Neúprosné rozdiely v atletických schopnostiach a výkone medzi dnešnými deťmi postupne naberajú na intenzite a spôsobujú komplikácie pre telocvikárov v školách. Ak ako spoločnosť nezareagujeme na zmenu životného štýlu, môžeme nadobro poškodiť zdravie našich detí.

Jedným z iniciatív, ktoré sa snažia riešiť tieto problémy, je Olympijský odznak všestrannosti (OLOV), určený pre žiakov druhého stupňa základných škôl a príslušných ročníkov 8-ročných gymnázií. Tento projekt nielen sleduje športový vývoj detí, ale takisto sa snaží rozvíjať ich všestranné pohybové schopnosti z hľadiska zdravotnej prevencie a snaží sa motivovať deti k športu prostredníctvom zdravej súťaže. V školskom roku 2022/23 sa do OLOV zapojilo takmer 400 škôl a v nasledujúcom školskom roku sa očakáva ešte väčší počet zúčastnených škôl.

Jedna z najúspešnejších škôl v OLOV je zo Stupavy

Veronika Rumpelová
Veronika Rumpelová

Veronika Rumpelová, telocvikárka jednej z najúspešnejších škôl v projekte OLOV v Stupave, hodnotí tento projekt nasledovne:

Podujatie organizujeme samostatne v špeciálnych dňoch, nie počas hodín telesnej výchovy. Tým podporujeme súťaživosť medzi triedami rovnakého ročníka. Kolektív sa tak posilňuje a pri vynikajúcich výkonoch sa celá trieda alebo športová hala zapája do povzbudzovania. V takomto energickom prostredí sú deti ešte viac motivované a dosiahnu lepšie výsledky, ako by dosiahli len pri bežnom meraní.

Považujem za pozitívne aj každoročné testovanie, ktoré deti motivuje k zlepšovaniu svojich výkonov. Za najťažšiu disciplínu považujem vytrvalostný beh, ktorý testuje nielen fyzickú kondíciu, ale aj morálno-vôľové charakteristiky detí.“

Tajomstvo úspechu stupavskej základnej školy, ktorá OLOV vyhrala dvakrát z troch ročníkov, spočíva v tom, že je jednou z najväčších základných škôl na Slovensku s vlastnými športovými triedami. „Okrem bežnej telesnej výchovy majú naše deti dve hodiny plávania, tri hodiny športovej prípravy a poobede ešte minimálne dva až tri tréningy týždenne. Napriek tejto záťaži, športujúce deti stihnú viac ako ich nešportujúci rovesníci, pretože sú zodpovednejšie a lepšie si organizujú svoj čas.

Veronika zdôrazňuje, že aj napriek týmto úspechom, sa stretávajú s deťmi, ktoré nemajú základné športové zručnosti, ako chytanie lopty alebo správne vykonávanie cvikov, a je pre nich náročné naučiť sa základné pohybové schopnosti.

Veľká vďaka za tieto úspechy patrí celej základnej škole, riaditeľke školy Zuzane Šimkovej ako aj kolektívu telocvikárov základnej školy Stupava. Výraznou mierou k dobrej pripravenosti žiakov patrí aj fakt, že časť tried tvoria športové triedy HANDBALL ACADEMY.

Olympijský odznak všestrannosti 2024

Ako funguje?

Pozrime sa na podrobnosti Olympijského odznaku všestrannosti 2024, ktorý má za partnera poisťovňu Allianz.

Jedná sa o súťaž, do ktorej sa môžu zapojiť všetky školy. Žiaci budú testovaní v rôznych disciplínach pod dozorom učiteľov telesnej a športovej výchovy. Medzi tieto disciplíny patria skok do diaľky z miesta znožmo, ľah – sed za 30 sekúnd, hod 2 kg plnou loptou vpred (medicinbalom), výdrž v zhybe nadhmatom, člnkový beh 10×5 m a vytrvalostný člnkový beh.

Testovanie je v súlade so štátnym vzdelávacím programom pre telesnú výchovu. To umožňuje učiteľom realizovať testy všeobecnej pohybovej výkonnosti na začiatku školského roka a integrovať ich do projektu Olympijský odznak všestrannosti.

Výsledky žiakov v jednotlivých disciplínach sa bodovo hodnotia podľa tabuliek. Tie zohľadňujú pohlavie a rok narodenia žiaka. Každý účastník dostane certifikát. Ten umožní jeho rodičom porovnať jeho športovú výkonnosť s rovesníkmi. Žiaci s najlepšími výsledkami získajú zlatý, strieborný alebo bronzový olympijský odznak všestrannosti.

Veronika Rumpelová
Veronika Rumpelová

Po ukončení školskej súťaže prichádza na rad krajské kolo, ktoré sa uskutoční v marci až apríli 2024 v športových halách vo vybraných mestách. Každá škola prihlási osemčlenné družstvo (jedného chlapca a jedno dievča z 6. až 9. ročníka), ktoré sa zúčastní na súťaži.

Finále Olympijského odznaku všestrannosti sa uskutoční v júni 2024 s účasťou 8 najlepších družstiev – jedným z každého kraja. Je to dvojdňová akcia organizovaná Slovenským olympijským a športovým výborom (SOŠV). Účastníci získajú štartovací balíček a pamätný diplom, ale hlavne nezabudnuteľný zážitok a možnosť stretnúť sa s najznámejšími slovenskými olympionikmi a športovcami. Súčasťou finále budú aj zaujímavé súťažné disciplíny, ako napríklad plavecké štafety 8x 25 metrov voľným spôsobom, preťahovanie lanom (Tug of War) a špeciálna laser run dráha s prekážkami.

Odkaz na článok o OLOV nájdete TU.