Výber detí do Golden Teamu

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že výber detí do prvého ročníka sa uskutoční v telocvični starej budovy školy v termínoch:

  • 27. marec 2015 (piatok) o 18:00 hod.

  • 11. apríl 2015 (sobota) o 10:00 hod.

Deti absolvujú 3 testy všeobecnej pohybovej výkonnosti:

  1. Skok do diaľky z miesta
  2. Hod loptou
  3. Člnkový beh 10 x 5m

 

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať:

email: svetozar.prokesjr@gmail.com
mobil: 0910 858 101

Tešíme sa na Vás.