Zorno cup 2018 – informácie

Dovoľujeme si Vás pozvať na hádzanársky turnaj ZORNO CUP 2018 v Stupave a Malackách,

ktorý sa uskutoční v termíne 2.2. – 4.2. 2018 v školskej športovej hale v Stupave, v športovej hale v Stupave na Novej ul. a v športovej hale Malina v Malackách.

Kategórie:

Každá kategória bude mať svoj turnaj, systém turnaja podľa počtu prihlásených tímov, maximálne 10 tímov pre každú kategóriu, usporiadateľ si vyhradzuje právo výberu, ak počet prihlásených tímov prekročí maximálny počet.

Ubytovanie a stravovanie:

ubytovanie je zaistené v základnej škole v Stupave v triedach (vlastné spacáky a karimatky), v prípade záujmu je možné zabezpečiť ubytovanie v ubytovniach alebo penziónoch v Stupave.
Cena:

 • ubytovanie + strava 2 x noc v triedach + strava 2 x deň strava (raňajky, obed, večera)……. 38 eur
 • 2 xnoc v hoteli + strava 2 x deň strava (raňajky, obed, večera)…….60 eur

 Hrací čas:

 • 2 x 15 min. mladší žiaci, starší žiaci, mladší dorast, starší dorast.
 • Prestávka medzi polčasmi 3 minúty

 Ceny:

 • tímové podľa umiestnenia (1. miesto pohár, 1-3 miesto medaily, všetci diplom)
 • individuálne (najlepší hráč, brankár)

Štartovné:

 • 120 eur pre jeden tím
 • pre viac ako 2 tímy100 eur / tím
 • Registračný poplatok je potrebné uhradit do 22.12.2017

Program turnaja:

 • Podľa počtu prihlásených tímov,
 • v piatok a v sobotu od 8.00 do 20.00 hod. zápasy v skupinách.
 • V nedeľu zápasy o umiestnenie a vyhodnotenie turnaja.

Prihláška:

 

 ZORNO 2018 POZVANKA_web.jpg  ZORNO 2018 PRIHLASKA_web.jpg  ZORNO 2018 ROZHODCOVIA prihlaska_web.jpg

We would like to invite you to a handball tournament ZORNO CUP 2018 in Stupava and Malacky.

Dates:

 • 02. – 04. February 2018.

Halls:

 • school sports hall in Stupava,
 • sports hall in Stupava on Nova street
 • sports hall „Malina“ in Malacky.

Categories:

 • Younger students (born 2005 and younger )
 • Older students (born 2003 and younger)
 • Younger juniors (born 2001 and younger)
 • Older juniors (born 1999 and younger)

Each category will have own tournament, system of each tournament depends on number of teams, maximum is 10 teams for each category. Organiser have right to choose teams, if the number of registered teams exceeds the maximum number.

Accomodation and meals:

Accommodation is provided in classrooms of Primary school in Stupava (own sleeping bags and own sleeping mats), it is possible to arrange accommodation in hostels or pensions in Stupava, if required.

Price of accommodation and meal

2 nights in classrooms + meal for 2 days (breakfast, lunch, dinner)……48€

2 nights in hotel+meal for 2 days (breakfast, lunch, dinner)……70€

Playing time :

 • 2 x 15 min. younger students, older students, younger juniors and older juniors.
 • The halftime break will be 3 minutes

Awards:

 • Teams (1st place Cup,1st-3st places medals, every team diploma)
 • Individual (best player, best goalkeeper)

Registration:

 • 120 € – for one team
 • for more than 2 teams – 100 € per team
 • Registration should be paid until 22.12.2017

Tournament schedule:

 • Friday and Saturday from 8:00 – 20:00 group matches (schedule depends on number of registered teams),
 • Sunday – placement matches and awarding ceremony.

Application form:

 ZORNO 2018 INVITATION_web.jpg  ZORNO 2018 APPLICATION_web.jpg  ZORNO 2018 REFEREE application_web.jpg

Foto z turnaja nájdete na našej facebookovej stránk ZornoCup alebo facebookovej skupine HC Tatran Stupava and Fans