GOLDEN TEAM aj v školskom roku 2015/2016

golden2015 16 1Spätná väzba rodičov, úspechy a pokrok detí, spolupráca Základnej školy sú dokazom že spustenie projektu Golden team bolo správnym rozhodnutím.

V školskom roku 2015/2016 plánujeme otvoriť dve triedy so všeobecnou športovou prípravou pre chlapcov a dievčatá 1. ročníka ZŠ. Deti absolvujú pod odborným vedením všeobecnú športovú prípravu.

Rodičia budúcih prváčikov nájdu všetky informácie na stránke HC Tatran Stupava, alebo u projektového manažér Svetozára Prokeša.