Hádzanári a Základná škola v Stupave

Vážení priatelia,

v posledných dňoch sa v rámci problému medzi klubom a novým vedením ZŠ rozpútali na sociálnych sieťach viaceré diskusie. Pre ukľudnenie situácie sme sa rozhodli zverejniť aj vyjadrenie finančných vzťahov medzi našim klubom a školou.

Okrem úspešnej reprezentácie školy a mesta Stupava to boli práve hádzanári, ktorí iniciovali v septembri 2017 s riaditeľkou školy a primátorom mesta R. Marošom vytvorenie nového cenníka prenájmov priestorov školy.

 

tab

 

 

Z uvedenej tabuľky vyplýva, že škola získala za prenájmy športovísk:

v  roku 2017 sumu 26.813   (84% z celkových príjmov)

z čoho hádzanári     7 037 *   (26%)

v roku 2018 sumu 52 132  (86% z celkových príjmov)

z čoho hádzanári   12 631 € *   (24%)

v roku 2019 – január – jún hádzanári                       9 595 € *

spolu za dva a pol roka hádzanári škole…………………….29 263 € *

*súčet položiek od subjektov: OZ HC Tatran Stupava, OZ Golden Team a SZH (Slovenský zväz hádzanej)

Všetky školské športové turnaje a súťaže v minihádzanej a  hádzanej, kde deti reprezentujú školu (Tipos liga, Majstrovstvá Slovenska škôl,… ), financuje klub HC Tatran Stupava, resp. OZ Golden Team.

Klub bezplatne poskytuje svoje dva minibusy VW Transporter aj na reprezentáciu školy v iných športoch – prehadzovaná(volejbal), futbal atď.

Celková výška na dopravu pri reprezentácii školy v šk. r. 2018/2019 bola približne 1 800 € .

Okrem finančných prostriedkov poukázaných na účet školy hádzanári poskytli škole kompletné materiálové vybavenie na vytvorenie úpolovej telocvične v hodnote viac ako            3 000 , ktorá bola veľmi vítaným priestorom na využitie počas vyučovania telesnej výchovy v školských rokoch 2017/2018 a 2018/2019. Pre nedostatok kmeňových tried žiaľ musel byť tento priestor zrušený. V tomto roku je to kmeňová trieda 5. B.

Hádzanári každoročne prispievajú škole materiálno-technickým vybavením a športovými pomôckami – lavičky, žinenky, posilňovacie stroje a pomôcky, bránky, florbalové hokejky, lopty, atď… V období rokov 2014 až 2019 to bol pomôcky v približnej hodnote 12 000 €. Tieto pomôcky nie sú majetkom školy, ale na základe nášho súhlasu ich učitelia využívajú počas vyučovacieho procesu.

Sme presvedčení, že naša spolupráca so školou je obojstranne výhodná a veríme, že napriek prvotným nedorozumeniam nájdeme s novým vedením školy spoločnú reč pre ďalší rozvoj klubu a tým aj reprezentáciu mesta a školy.

                          

   S úctou

                                                                                                                   Ing. Ján Papaj, v. r.

                                                                                                                  predseda klubu

Zdroje :

  1. https://www.stupava.sk/samosprava/mestske-zastupitelstvo-1/materialy-a-dokumenty/materialy-na-zasadnutie-msz-v-stupave-dna-25042019-4127.html?kshowback=

  1. webová stránka ZŠ Stupava        

https://stupavazsnalepku.samospravaonline.sk/web/index.php