HANDBALL ACADEMY – Stupava

 

Nejeden fanúšik športu, a obzvlášť hokeja, si pamätá prvý hokejový TOP turnaj sveta. Dostal názov turnaj storočia. Išlo o zimné olympijské hry v roku 1998 v japonskom Nagane. Turnaj storočia, vtedy prekvapujúco, vyhralo České družstvo, keď porazilo v play-off postupne také veľmoci ako sú USA, Kanada a v samotnom finále aj Rusko. O pár rokov neskôr, keď táto zlatá česká generácia zavesila korčule na klinec, sme mali možnosť vidieť dokument o jednom z týchto hráčov. Pamätám si to, akoby som ho videl včera. Hráč tohto olympijského teamu sa prechádzal po svojej bývalej ZŠ v Litvínove a spomínal. Otvoril dvere do triedy a hovoril: „tu som sedel ja (Jiří Šlégr), tam Róbert Reichel, vedľa Martin Ručinský a tam Róbert Lang. Celkom štyria olympijskí víťazi kolektívneho športu v jednej triede! Podľa mňa je toto jedna z najväčších celosvetových inšpirácií, prečo má zmysel, aby vznikali športové triedy.

 

HA_01.jpgProjekt Handball Academy

Niekomu stačí práve takýto stimul, aby sa inšpiroval a pustí sa do práce. Pár ľuďom v Stupave to stačilo. V školskom roku 2014/2015 vznikol na našej ZŠ v Stupave projekt pre I. stupeň s názvom Golden Team. Projekt Golden Team bol zameraný na všeobecnú pohybovú prípravu. Toto bol len začiatok cesty, pretože už hneď pri počiatočnej myšlienke bolo jasné, že musí prísť i k pokračovaniu na druhom stupni. Pokračovanie na II. stupni ZŠ začalo v školskom roku 2015/2016 s názvom Handball Academy. S víziou projektu, však musela prísť aj kvalita metodickej činnosti. A presne takú kvalitu stupavská škola získala s príchodom Roberta Popluhára, bývalého reprezentačného trénera mládeže. Robert Popluhár sa stal šéftrénerom Handball Academy. Projekt Handball Academy (HA) je prioritne zameraný na hádzanú. Prvá trieda vôbec, v školskom roku 2015/2016, mala 27 žiakov. V každom ďalšom roku sa počet športových tried rozrastal. V roku 2016/2017 boli na našej ZŠ tri triedy Handball Academy so 77 žiakmi. Cieľom bolo, a aj stále je, aby v každom ročníku na druhom stupni bola jedna športová trieda zameraná na hádzanú. V aktuálnom roku 2019/2020 sú na našej ZŠ štyri športové triedy, ktoré celkovo navštevuje 100 žiakov/žiačok – piatacká, šiestacká, siedmacká a deviatacká trieda.

 

Program v Handball AcademyHA_04.jpg

V jazykových gymnáziách býva zvykom, že väčší priestor je venovaný práve jazykom. V triedach Handball Academy je venovaný väčší priestor športu. V týždennom rozvrhu nájdete 2h telesnej a športovej výchovy, 3h športovej prípravy a 2h plávania, respektíve regenerácie či kondičnej prípravy. Počas školského roka každá trieda absolvuje jedno zimné sústredenie, ktoré je zamerané na lyžovanie a jedno letné sústredenie, ktoré je zamerané na hernú prípravu a športy v prírode.

 

HA_06.jpg

Víťazstvá našich žiakov

Žiaci Handball Academy reprezentovali školu aj v okresnom basketbalovom kole, kde získali 2.miesto.  Rovnako sa im darilo aj v okresnom kole vo volejbale. V atletike sa víťazmi okresného kola stali Radoslav Harden, Leo Olšavský a Viviana Pírová. Za spomenutie určite stojí aj štvrté miesto na Majstrovstvách Slovenska v cezpoľnom behu, ktoré do Stupavy priviezlo kvarteto v zložení Leo Olšavský, Jakub Lučenič, Lukáš Mackovič a Michal Dobrovodský. Okrem športových úspechov sa deťom darí aj v iných oblastiach. Napríklad Zara Komineková a Lucia Poláková sú úspešnými riešiteľkami celoslovenských súťaží Matematický klokan, Maks alebo aj celoslovenskej vedomostnej súťaže Expert geniality a informatickej súťaže I-Bobor.HA_03.jpg

 

Reprezentácia

Zdravým športovým cieľom je vždy reprezentovať danú krajinu. Je to vlastne odzrkadlenie kvality práce každého klubu. Aktuálne sa môže HA pochváliť tým, že z ich radov vzišli títo reprezentanti: Michal Dobrovodský – kadeti SR, Martin Živner – širšia nominácia predkadetov SR, Veronika Pápajová, Mária Štrbáňová, Nina Palušová, Michaela Novosadová a Tamara Fabiánová sú v širšej nominácií predkadetiek SR.

 

Najväčšie úspechy Handball Academy

Handball Academy v tomto roku oslavuje piate výročie od svojho založenia. Aktuálne sú však všetci jej hráči a hráčky ťažko skúšané, pretože už osem týždňov majú individuálnu prípravu, kvôli celosvetovej situácii. Všetci kompetentní však veria, že hneď ako sa rozbehne tréningový a zápasový kolotoč v ďalšom ročníku, tak deti nadviažu na predošlé úspechy, z ktorých spomenieme aspoň niektoré : 

 

Školské celoslovenské úspechy od piateho po siedmy ročník:HA_07.jpg

– súťažný ročník 2016/2017 – 2.miesto mladších žiakov na Majstrovstvách Slovenska (prvýkrát v histórii školy)

– súťažný ročník 2017/2018 – 2.miesto mladších žiakov na Majstrovstvách Slovenska

– súťažný ročník 2018/2019 – 1.miesto mladších žiakov na Majstrovstvách Slovenska (prvýkrát v histórii školy)

– súťažný ročník 2018/2019 – 4.miesto mladších žiačok na Majstrovstvách Slovenska (prvýkrát v histórii školy)

 

HA_02.jpgŠkolské celoslovenské úspechy od siedmeho po deviaty ročník:

– súťažný ročník 2017/2018 – 2.miesto starších žiakov na Majstrovstvách Slovenska

– súťažný ročník 2017/2018 – 4.miesto starších žiačok na Majstrovstvách Slovenska

Pozn.: Stupavská škola bola jedinou školou, ktorá mala zastúpenie medzi chlapcami aj dievčatami!!!

– súťažný ročník 2018/2019 – 3.miesto starších žiačok na Majstrovstvách Slovenska

 

Bude olympijská medaila?

Reálne? Asi nie. Ale predpokladám, že ani v Litvínove si tento cieľ nestanovili pred 30-timi rokmi ako prioritu. Dnes má naša škola 100 žiakov a žiačok v HA. Niektorým z nich sa už podarilo nakuknúť do reprezentácie Slovenska a v ďalších rokoch budú mať bezpochyby svojich nasledovníkov. Niekoľkokrát za rok sa podarí, že naša škola hostí reprezentačné zrazy žien či mužov a určite bude našej škole cťou, keď v kádroch týchto reprezentácií budú bývalí žiaci a žiačky stupavskej školy.

 

Text: Daniel Jančár

Foto: Lesanka Jánošíková, Lucia Obžerová