Playminihandball 2019 – organizačné informácie

Registrácia družstiev, ubytovanie a turnajové tričká

Registrácia družstiev, informácie o ubytovaní a vydávanie turnajových tričiek pre účastníkov, ktorí sa zaregistrovali, bude prebiehať v klubovni HC Tatran Stupava v ZŠ Stupava (pri bufete).

Výdaj stravy

Výdaj stravy bude prebiehať v školskej jedálni ZŠ Stupava.
Raňajky: 6:00 – 9:00 
Obed: 11:30 – 14:30 
Večera: 17:30 – 20:30, v sobotu večera do 19.30

Výsledkový servis

Výsledkový servis bude spracovávaný v Štatistickom centre v klubovni. Aktuálne výsledky budú priebežne zverejňované na stránke www.hctatranstupava.sk a na nástenke na chodbe pred školskou halou.

Turnajové foto

Fotografie budú zachytávať akčné okamihy zo zápasov z rôznych uhľov pohľadu a v rôznych situáciách. Budú priebežne zverejňované na facebooku: https://www.facebook.com/playminihandballSTUPAVA/. Ak budete mať špeciálnu požiadavku na foto svojich detí, zverencov, na spoločnú foto družstva, kľudne môžete osloviť naše fotografky, aby ste sa na náhodných fotografiach objavili aj Vy. Spoznáte ich podľa tričiek s nápisom “chceš FOTKU? oslov mňa”.

PRAVIDLÁ TURNAJA

Základné pravidlá

Hrá sa na menších ihriskách s menšími bránkami. V jednom družstve sú na ihrisku maximálne 4 hráči a 1 brankár. Počet striedaných hráčov nie je nijako obmedzený. Po dosiahnutí gólu rozohráva brankár inkasujúceho družstva vyhadzovaním. Brankár nesmie opustiť vlastnú polovicu ihriska. Je povolený iba jednoúderový dribling!!!

Hrací systém

CHLAPCI 2008/2009 – KATEGÓRIA B „Boys 2008/2009”:
Hrá sa v štyroch osem- a sedemčlenných základných skupinách. V základných skupinách hrá každý s každým. Po skončení základných skupín sa tímy rozdelia na skupiny o umiestnenie a finálovú skupinu. Vo finálovej skupine hrajú prvé dve najlepšie umiestnené družstvá z každej základnej skupiny. Tieto družstvá hrajú zápasy systémom (A1-B2, A2-B1, C1-D2, C2-D2). Víťazi postupujú do semifinále, následne do finále a porazení hrajú o umiestnenie. V skupinách o umiestnenie hrajú družstvá systémom, napríklad skupina o 9. – 12. miesto, najskôr A3-B3, C3-D3, následné víťazi o 9.miesto, porazení o 11.miesto.

DIEVČATÁ 2008/2009 – KATEGÓRIA G „Girls 2008/2009”:
Hrá sa v dvoch desaťčlenných základných skupinách. V základných skupinách hrá každý s každým. Po skončení základných skupín sa tímy rozdelia na skupiny o umiestnenie a finálovú skupinu. Vo finálovej skupine hrajú prvé dve najlepšie umiestnené družstvá z každej základnej skupiny. Tieto družstvá hrajú semifinálové zápasy systémom (A1-B2, A2-B1). Víťazi semifinále postupujú do finále a porazení hrajú o 3. – 4. miesto. V skupinách o umiestnenie sa postupuje obdobne, napríklad skupina o 5. – 8. miesto, najskôr A3-B4, A4-B3, následné víťazi o 5. miesto, porazení o 7. miesto.

CHLAPCI 2010/2011 – KATEGÓRIA mB „mini Boys 2010/2011”:
Hrá sa v dvoch sedemčlenných základných skupinách. V základných skupinách hrá každý s každým. Po skončení základných skupín sa tímy rozdelia na skupiny o umiestnenie a finálovú skupinu. Vo finálovej skupine hrajú prvé dve najlepšie umiestnené družstvá z každej základnej skupiny. Tieto družstvá hrajú semifinálové zápasy systémom (A1-B2, A2-B1). Víťazi semifinále postupujú do finále a porazení hrajú o 3. – 4. miesto. V skupinách o umiestnenie sa postupuje obdobne, napríklad skupina o 5. – 8. miesto, najskôr A3-B4, A4-B3, následné víťazi o 5. miesto, porazení o 7. miesto.

DIEVČATÁ 2010/2011 – KATEGÓRIA mG „mini Girls 2010/2011”:
Hrá sa v jednej osemčlennej základnej skupine. V základnej skupine hrá každý s každým. Po skončení základnej skupiny sa tímy rozdelia na skupiny o umiestnenie a finálovú skupinu. Vo finálovej skupine hrajú prvé štyri najlepšie umiestnené družstvá v základnej skupine. Tieto družstvá hrajú semifinálové zápasy systémom (A1-A4, A2-A3). Víťazi semifinále postupujú do finále a porazení hrajú o 3. – 4. miesto. V skupinách o umiestnenie sa postupuje obdobne, napríklad skupina o 5. – 8. miesto, najskôr A5-A8, A6-A7, následné víťazi o 5. miesto, porazení o 7. miesto.

PROPOZÍCIE TURNAJA

Všeobecné ustanovenia:

Usporiadateľ: HC Tatran Stupava
Termín konania: 17. mája 2019 – 19. mája 2019
Miesto konania: Školská hala ZŠ Stupava, Športová hala v parku, Veľká telocvičňa ZŠ Stupava Nová ul. 64, 900 31 Stupava, ZŠ kpt. J. Nálepku, Školská ul. 2, 900 31 Stupava
Ubytovanie a strava: ZŠ kpt. J. Nálepku, Školská ul. 2, 900 31 Stupava

Technické ustanovenia:

KATEGÓRIE A ŠTART HRÁČOV:

Chlapci – hráči narodení v r. 2008/2009 a mladší – kategória B – Boys 2008/2009
Dievčatá – hráčky narodené v r. 2008/2009 a mladšie – kategória G – Girls 2008/2009
Chlapci – hráči narodení v r. 2010/2011 a mladší – kategória mB – mini Boys 2010/2011
Dievčatá – hráčky narodené v r. 2010/2011 a mladšie – kategória mG – mini Girls 2010/2011
Chlapci a dievčatá – hráči 1. ročníka ZŠ – minižiaci – kategória 1 – hráči 2. ročníka ZŠ – minižiaci – kategória 2

Do zápasu môže nastúpiť iba hráč, ktorý je napísaný na súpiske tímu. Každý hráč(ka) môže štartovať v rovnakej vekovej kategórii len za jedno družstvo. Pri zistení akýchkoľvek porušení ohľadom štartu hráča bude previnilému družstvu zápas kontumovaný. Na požiadanie rozhodcu je technický vedúci družstva povinný predložiť registračný preukaz, zdravotnú kartu poistenca alebo pas daného hráča.

HRACÍ ČAS:
Hrá sa v hrubom čase bez timeoutov. Hrací čas je centrálny pre všetky hracie ihriská.
Hrací čas (hrubý čas) 1 x 12 minút – kategória B, G, mB, mG, 1 x 7 minút – kategória 1, 2
Prestávka:  3 min. medzi zápasmi – kategória B, G, mB, mG, 1, 2 

Hracie miesta:
IHRISKO č. 1, 2, 3 – Športová hala ZŠ Stupava – kat. B,G, mB, mG ⁃
IHRISKO č. 4 – Veľká telocvičňa ZŠ Stupava – kat. mB, mG
IHRISKO č. 5, 6, 7 – Športová hala v parku – kat. 1, 2 KATEGÓRIE 1. ročník ZŠ + 2. ročník ZŠ:
Hrá sa v základných skupinách, systémom každý s každým. Konečné poradie sa neurčuje.

TRESTY
Vylúčený hráč nesmie do hry zasiahnuť po dobu jednej minúty, ale môže za neho hrať iný hráč. V početnej nevýhode hrá družstvo pri vylúčení iba vtedy, ak nemá dostatok hráčov. Pri udelení červenej karty hrá družstvo v početnej nevýhode po dobu jednej minúty, nasleduje trestný hod proti družstvu potrestaného hráča. Hráč potrestaný červenou kartou môže nastúpiť v nasledujúcom zápase.

Prosíme družstvá, aby dodržiavali rozpis a tak prispeli k bezproblémovému chodu celého turnaja. Vstup na hraciu plochu je povolený iba v halovej obuvi.

VYHODNOTENIE POSTUPU:
Za víťazstvo v zápase sa pripisujú 2 body, za remízu 1 bod, za prehru 0 bodov. Zápasy v základných skupinách môžu skončiť akýmkoľvek výsledkom. Víťazom skupiny sa stáva družstvo, ktoré získa najvyšší počet bodov. Postupovým kľúčom pri rovnosti bodov dvoch alebo viacerých družstiev rozhodne prvé použiteľné kritérium:
– Väčší počet bodov zo vzájomných stretnutí
– Väčší rozdiel gólov zo vzájomných stretnutí
– Väčší počet dosiahnutých gólov zo vzájomných stretnutí
– Väčší rozdiel gólov zo všetkých stretnutí
– Väčší počet dosiahnutých gólov zo všetkých stretnutí
– Väčší počet víťazstiev zo všetkých stretnutí
– Žreb

ZÁPASY O UMIESTNENIE:
V zápasoch o umiestnenie v prípade nerozhodného výsledku nasleduje rozstrel zo značky trestného hodu, z každého družstva strieľajú traja rôzni hráči, brankári sa môžu ľubovoľne striedať. Ak je stav po troch sériách nerozhodný, hádže sa vždy jeden trestný hod na každej strane, ktorého exekútormi môžu byť aj hráči, ktorí hádzali v prvej sérii troch hodov, prípade ten istý hráč, ktorý hádzal predchádzajúcu sériu. Víťazom je družstvo, ktoré má po sérii viac gólov.

NÁMIETKY:
Námietka sa môže podať do 20 minút po skončení zápasu hlavnému usporiadateľovi. Námietka je spojená s poplatkom 7,- EUR.

NEDOSTAVENIE SA DRUŽSTVA NA STRETNUTIE:
Čakacia doba je 5 min, potom nasleduje kontumácia 12:0. Po dvoch kontumáciách bude družstvu uložená pokuta 30,- EUR, po následnej ďalšej kontumácii bude družstvo vylúčené z turnaja. Žiadame všetky družstvá a rozhodcov o maximálnu presnosť pri začiatkoch stretnutí!