Stupava Cup 2019 – informácie na jednom mieste – Core Info

 STUPAVA CUP 2019 – 30.8.-1.9.2019   STUPAVA, MALACKY / SLOVAKIA

 

Vítame Vás na dievčenskom hádzanárskom turnaji STUPAVA CUP 2019, ktorý sa uskutočňuje v termíne 30.8. – 19.5. 2019 v halách v Stupave a v Malackách.

Podstatné informácie o turnaji nájdete tu:

Základné informácie

Program piatok

Program sobota

Program nedeľa

Výsledky U12

Výsledky U14

Výsledky U16

Welcome to girls handball tournament STUPAVA CUP 2019, which is organised from 30.8. to 1.9. 2019 in halls in Stupava and Malacky.

You can find most important information here:

Basic Information

Groups Composition

Program Friday

Program Saturday

Program Sunday

Results U12

ResultsU14

Results U16