Aktualizácia COVID-19: Opäť sa trénuje

 Vážení rodičia, hráči a hráčky,

chceli by sme Vám oznámiť, že od pondelka 31.8.2020 opäť začínajú tréningy, podľa rozpisu, ktorý Vám zašlú Vaši tréneri. Podľa opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR a usmernenia Ministerstva školstva SR, do 20.9.2020 sa nebude trénovať vo vnútorných priestoroch základnej školy. Napriek tomu, tréningy budú pokračovať, nakoľko sa nám podarilo dočasne zabezpečiť náhradné športoviská.

K vysvetleniu situácie, ku ktorej došlo v priebehu minulého týždňa, a ktoré viedlo k zrušeniu tréningov a aj k zrušeniu turnaja Stupava Cup 2020. Niektorí hráči a tréneri nášho klubu prišli do kontaktu s osobou, ktorá bola v utorok 25.8.2020 pozitívne testovaná na COVID-19. Z dôvodu ochrany zdravia všetkých členov klubu, boli dotknutí hráči a tréneri následne testovaní na COVID-19 a všetky ich testy boli negatívne. Z uvedeného dôvodu môžeme pokračovať v tréningovom procese.

Prosím všetkých hráčov i rodičov, aby zodpovedne pristupovali k nariadeniam a opatreniam Úradu verejného zdravotníctva SR, týkajúcich sa COVID 19. Každý hráč/hráčka má mať počas tréningu vlastnú fľašu podpísanú s dobre viditeľným menom, vo vnútorných priestoroch má používať rúško – okrem samotného tréningu. 

 S úctou,

Vedenie HC Tatran Stupava