Členské príspevky na školský rok 2020/2021

Vážení hráči a rodičia,

pre sezónu 2020/2021 bol stanovený členský príspevok hráča nasledovne:

 Typ hráča ročná čiastka mesačná čiastka číslo účtu

Hráč mimo Handball Academy

žiacke kategórie

 275 € 25 € (august – jún) SK45 0900 0000 0000 1908 0936

Hráč mimo Handball Academy

dorastenecké kategórie

 330 € 30 € (august – jún) SK45 0900 0000 0000 1908 0936

Hráč Handball Academy

všetky kategórie

 495 € 45 € (august – jún)  SK94 0900 0000 0050 3130 3533

Variabilný symbol dátum narodenia (vzor – 31122000), v správe pre prijímateľa treba uviesť meno a priezvisko.

Finančné prostriedky je možné uhradiť jednorázovo, viacerými splátkami počas sezóny, prípadne pravidelnými mesačnými splátkami. Najneskôr do ukončenia príslušného kalendárneho mesiaca by však mala byť uhradená zodpovedajúca suma za daný mesiac. Všetky finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie tréningového procesu, tréningových pomôcok, dopravy na majstrovské zápasy, čiastočne dopravy na turnaje a prípadné iné aktivity súvisiace s tréningovým procesom.

V prípade otázok ma môžete kontaktovať svojich trénerov, šéftrénera Handball Academy p. Róberta Popluhára, prípadne predsedu klubu Jána Papaja telefonicky (0905 612 741) alebo emailom (jan.papaj@urhh.sk).

Ing. Ján Papaj
predseda HC Tatran Stupava