Stanovisko klubu k aktuálnej situácii

 

Vážení rodičia a priatelia stupavskej hádzanej,

sezóna 2019-2020 sa v 73- ročnej histórii nášho klubu zapíše ako zrejme najťažšia. Náš klub sa za posledné roky najmä vďaka koncepčnej práci s mládežou (projekty Golden Team a Handball Academy) výrazne rozrástol. V lete 2019 sme do súťažnej sezóny prihlásili 15 družstiev (5 družstiev v kategórii mladšieho žiactva, 4 družstvá v kategórií staršieho žiactva, 4 družstvá v kategóriách dorastu a 2 družstvá v kategórií dospelých). Okrem toho máme družstvá prípraviek, beach handballu, veteránok a veteránov. Spolu náš klub zabezpečuje, od kategórií mladšieho žiactva po veteránov, tréningy v športových halách pre 17 družstiev. Len pre lepšiu informáciu počas súťažnej sezóny  sa týždenne jedná o prenájmy priestorov pre 38 tréningov a 15 zápasov, čo predstavuje 75 hodín športovej haly. 

Ďalšími športoviskami mimo športových hál klubu sú priestory telocviční v stupavskej škole, posilňovne v parku, vrátane vonkajšieho ihriska, plavárne v Malackách a klubovne v budove školy. Tréningový proces vedie 30 trénerov , ktorým pomáhajú ich asistenti a vedúci družstiev. Dopravu na zápasy riešime spravidla prostredníctvom vlastného autobusu a dvoch 

9- miestnych áut, v prípade potreby aj externými dopravcami.

Celá naša činnosť nie je teda len organizačne a časovo náročná, ale predstavuje aj nemalé finančné náklady. Majoritné zdroje financovania pochádzajú od členov a rodičov vo forme členského príspevku. Okrem toho získavame financie z 2%, príspevku mesta, príspevku zo zväzu, sponzorských darov a tiež organizovaním turnajov. 

Pre ilustráciu, len za prenájom športovísk sme v roku 2019 zaplatili viac ako 25 000 €. 

Už v lete 2019 nastali problémy so športoviskami na tréning. Náš klub využíval obe haly v Stupave, školskú, kde sme po počiatočných “nedorozumeniach“,  ktoré sme napokon spoločne s vedením mesta a novým vedením školy vyriešili, aj za cenu výrazne zvýšeného nájmu školskej haly na tréningy a zápasy, a halu v parku, ktorá prešla do rúk nového majiteľa a tam sme pre problémy s kúrením a osvetlením museli tréningy a zápasy zrušiť úplne. 

Ešte sa nám ani nepodarilo všetko vyriešiť k úplnej spokojnosti pre všetky strany a prišla ďalšia zaťažkávacia skúška v podobe situácie s pandémiou koronavírusu. Nastala situácia, ktorá tu počas histórie klubu nebola. Aj v tieto dni sa vedenie klubu snaží hľadať racionálne možnosti na prekonanie tohto obdobia, ktoré tentoraz nemáme vôbec „vo vlastných rukách“… Máme záujem nájsť optimálne riešenie pre našich členov, rodičov, fanúšikov a samozrejme pre ľudí, ktorí pre chod klubu pracujú najviac – pre našich trénerov.

Na základe včerajšieho oficiálneho rozhodnutia vedenia Slovenského zväzu hádzanej o ukončení súťažného ročníka 2019/2020 k 30.3. 2020 pristúpilo vedenie klubu HC Tatran Stupava k týmto opatreniam platným od 1. 4. 2020 : 

  1. Do odvolania budú tréningy v sezóne 2019/2020 individuálne, tréneri budú pripravovať a posielať tréningové plány a komunikovať so zverencami vo všetkých náležitostiach týkajúcich sa športovej prípravy.
  2. Akonáhle sa začne školské vyučovanie a povolia možnosti spoločného trénovania, prejdeme na normálny tréningový proces v rámci tejto sezóny. V rámci možností nahradíme súťaže prípravnými zápasmi, či turnajmi. To záleží od času, kedy táto situácia nastane. 
  3. Podľa aktuálnej situácie v lete začneme s prípravou na ďalšiu sezónu 2020/2021.
  4. V rámci tohto núdzového režimu sme upravili mesačné členské poplatky na sumu 10 € pre hráčov a hráčky do odvolania. V prípade nejasností alebo akýchkoľvek otázok prosíme kontaktovať trénerov príslušných družstiev, ktorí nám Vaše požiadavky budú tlmočiť.

Samozrejme, v rámci možnosti by sme Vás chceli požiadať, aby ste nám i tento rok venovali svoje dve percentá, ktoré pre nás predstavujú nezanedbateľnú položku v rámci fungovania. 

 

Veríme, že i tieto zdroje nám pomôžu zabezpečiť plnenie finančných záväzkov klubu voči všetkým externým a interným subjektom.

 

Prežívame naozaj mimoriadne ťažké obdobie a dúfame, že sa nám ho týmto spôsobom, spoločne s Vami, podarí prekonať a v čo najkratšom čase si spoločne na zápasoch zakričať : STUPAVA DO TOHO !!! 

S úctou

vedenie klubu  HC Tatran Stupava