Stupava Cup 2020 – informácie na jednom mieste – Core Info

 Turnaj zrušený pre COVID 19, klikni pre viac informácií

 

 Tournament cancelled because of COVID-19, click for more info

 

 STUPAVA CUP 2020 – 28.-30.8.2020   STUPAVA, ZÁHORSKÁ BYSTRICA, MALACKY / SLOVAKIA

 

Vítame Vás na dievčenskom hádzanárskom turnaji STUPAVA CUP 2020, ktorý sa uskutočňuje v termíne 28.-30.8.20120 v halách v Stupave, Záhorskej Bystrici a v Malackách.

Podstatné informácie o turnaji nájdete tu:

Základné informácie

Skupiny

Program piatok

Program sobota

Program nedeľa

Výsledky G12

Výsledky G14

Výsledky G16

Výsledky G18

Welcome to girls handball tournament STUPAVA CUP 2020, which is organised from 28. to 30.8.2020 in halls in Stupava, Záhorská Bystrica and Malacky.

You can find most important information here:

Basic Information

Groups Composition

Program Friday

Program Saturday

Program Sunday

Results G12

Results G14

Results G16

Results G18