SC 2020 – Základné informácie – Basic Information

 Turnaj zrušený pre COVID 19, klikni pre viac informácií

 

 Tournament cancelled because of COVID-19, click for more info

 

Turnaj zrušený pre COVID 19, klikni pre viac informácií

 

Tournament cancelled because of COVID-19, click for more info

TERMÍN:

DATE:

28.- 30. 8. 2020

28.- 30. 8. 2020

KATEGÓRIE:

Mladšie žiačky G12
Staršie žiačky G14
Mladšie dorastenky G16
Staršie dorastenky G18

CATEGORIES:

Girls U12
Girls U14
Girls U16
Girls U18

PROPOZÍCIE TURNAJA

THE TOURNAMENT INFORMATION

Organizátor:

HC Tatran Stupava a ZŠ kpt. J. Nálepku Stupava

Organizer:

HC Tatran Stupava and ZŠ kpt. J. Nálepku Stupava

Haly

ŠKOLSKÁ športová hala, Školská ul. 2, 900 31 Stupava

Športová hala Hargašova 6, Záhorská Bystrica

Športová hala “MALINA”, Sasinkova 2, 901 01 Malacky

Halls

SCHOOL sports hall in Stupava, Školská ul. 2, 900 31 Stupava

Sports hall Hargašova 6, Záhorská Bystrica

Sports hall “MALINA” Sasinkova 2, 901 01 Malacky

Predpis hádzaná

Hrá sa podľa platných pravidiel hádzanej IHF.

Handball rule:

To be played according to the applicable IHF rules.

Hrací poriadok:

BOD 1

Za víťazstvo dostáva družstvo 2 body. Nerozhodný výsledok je hodnotený jedným bodom pre obe družstvá.

BOD 2

Umiestnenie v skupine

 1. Víťazom príslušnej skupiny sa stáva družstvo, ktoré po schválení výsledkov všetkých stretnutí získa najväčší počet bodov. Pri rovnakom počte bodov dvoch alebo viacerých družstiev rozhoduje o umiestnení:
 • väčší počet bodov zo vzájomných stretnutí
 • väčší rozdiel gólov zo vzájomných stretnutí
 • väčší počet dosiahnutých gólov zo vzájomných stretnutí
 • väčší rozdiel gólov zo všetkých stretnutí
 • väčší počet dosiahnutých gólov zo všetkých stretnutí
 • väčší počet víťazstiev zo všetkých stretnutí
 • žreb
 1. Ak je družstvo zo súťaže vylúčené, alebo vystúpi zo súťaže, anulujú sa všetky jeho výsledky a v tabuľke sa neuvádza.

 

BOD 3

Vyraďovacie stretnutia

 1. Vo vyraďovacom stretnutí sa musí rozhodnúť priamo na ihrisku. Postupujúcim, alebo víťazom zápasu o umiestnenie je družstvo, ktoré:
 • zápas vyhrá v riadnom čas
 • je lepšie pri streľbe 7m hodov
 1. Streľba 7m hodov prebieha nasledovne:
 • hádže sa vždy jeden 7m hod na každej strane. Víťazom je družstvo, ktoré má po sérii viac gólov. Hráči sa musia striedať a druhýkrát môže v týchto sériách hádzať hráč až po realizácii 7m hodu piatimi rôznymi hráčmi svojho družstva.

BOD 4

Kontumačný výsledok

 1. Pri vyhlásení kontumačného výsledku získava víťaz 2 body a aktívne skóre 6:0, družstvo, ktoré sa previnilo, nezíska žiadny bod a skóre 0:6.
 2. Ak víťazné družstvo kontumovaného stretnutia dosiahlo v stretnutí priaznivejšie skóre, platí výsledok dosiahnutý na ihrisku.
 3. Ak je kontumačný výsledok vyhlásený vinou oboch družstiev, nepriznávajú sa body nikomu a obom družstvám sa započítava pasívne skóre 0:6.

BOD 5

Nenastúpenie družstva na stretnutie

 1. Pri nenastúpení družstva na stretnutie do 5 minút od plánovaného začiatku stretnutia platí kontumačný výsledok

 BOD 6

Družstvo musí na požiadanie súpera predložiť pasy (zahraniční účastníci ) alebo registračné preukazy (domáci účastníci)

BOD 7

Námietky

Porušenie poriadku a regulárnosti súťaže oprávňuje na podanie písomných námietok (protestov) v čase do 1 hodiny po protestujúcej skutočnosti s vkladom 50€ hracej komisii. Rozhodnutie hracej komisie je konečné. V prípade kladného vybavenia protestu bude vklad vrátený.

BOD 8

Počet hráčov

V jednom stretnutí môže za jedno družstvo nastúpiť maximálne 16 hráčov. 

BOD 9

Hrací čas

 • Mladšie žiačky / G12 2×10´s 1 min. prestávkou
 • Staršie žiačky / G14 2×13´ s 1 min. prestávkou
 • Mladšie dorastenky / G16 2×15´ s 1 min. prestávkou
 • Staršie dorastenky/ G14 2×17´ s 1 min. prestávkou

Hrá sa v hrubom čase a bez timeoutov.

Regulations:

ARTICLE 1

Points are awarded as follows: win = 2 points, draw = 1 point, lost = 0 points.

ARTICLE 2

Placement in the group

 1. Teams are ranked by adding the points gained. If two or more teams have gained the same number of points from the group matches, the teams will be ranked as follows:
 • more points gained in the direct encounter of the teams
 • higher goal score difference in the direct encounter of the teams
 • greater number of plus goals (shot) in the direct encounter of the teams
 • higher goal difference in all matches
 • greater number of scored goals in all matches
 • greater number of wins from all matches
 • loss
 1. If the team is out from the competition or if the team gets out of the competition, all its results will be annulled and the team will not be shown in the table of results in the group/round.

 

ARTICLE 3

Placement/elimination matches

 1. The placement/elimination match must be directly decided in the playground. The winner is the team which:
 • wins the match in the regular playing time
 • has scored a greater number of goals from the penalty (7m throws)
 1. 7m metres throws elimination:
 • one player of each team throws the penalty and the team wins if one of the players scores a goal in the direct encounter and her opponent does not. Players have to change (alternate). If the elimination is not finished after 5 players of the team have not decided the match, the same player can throw a penalty again in a new series.

ARTICLE 4

Loss by default

 1. In case of loss by default, the winner gains two (2) points and the active score is 6:0. The other team gains no points and the score is 0:6.
 2. If the winner of the win by default reached the better score than the score 6:0 in this match, the valid result will be the result reached in the match.
 3. If the match is decided to be the loss by default for both teams, none of the teams has gained points and the teams will have obtain a passive score 0:6.

ARTICLE 5

Non-appearance

 1. If the team does not appear for the match up to 5 minutes from the planned start of the match, the team will lose by default.

ARTICLE 6

If requested, the team must show their passports (foreign participants) or registration cards/ID cards (Slovak participants).

 

ARTICLE 7

Objections

Misconduct and a breach of competition regulations can be submitted to the competition management in a written form no later than up to 1 hour after the objection, together with a deposit of 50,-€ to the play commission. The decision of the competition management is final. When the decision is positive, the deposit will be returned.

ARTICLE 8

The number of players

The maximum of 16 players can play in one match.

ARTICLE 9

Playing time

 • G12 2×10´ with 1 minute break
 • G14 2×13´ with 1 minute break
 • G16 2×15´ with 1 minute break
 • G18 2×17´ with 1 minute break

 

The matches are played with no extra time (time will not be stopped at any occassion) and timeouts.

 Hrací systém

 Match System

 Mladšie žiačky G12

 Girls G12:

2 základné skupiny po 6 družstiev. V základnej skupine sa hrá systémom každý s každým.

Družstvá na 1. mieste v skupine hrajú o celkové 1. miesto.

Družstvá na 2. mieste v skupine hrajú o celkové 3. miesto.

Družstvá na 3. mieste v skupine hrajú o celkové 5. miesto.

Družstvá na 4. mieste v skupine hrajú o celkové 7. miesto.

Družstvá na 5. mieste v skupine hrajú o celkové 9. miesto.

Družstvá na 6. mieste v skupine hrajú o celkové 11. miesto.

2 preliminary groups of 6 teams. Round robin system.

Teams on 1st place in their preliminary group play against each other for 1st place.

Teams on 2nd place in their preliminary group play against each other for 3rd place.

Teams on 3rd place in their preliminary group play against each other for 5th place.

Teams on 4th place in their preliminary group play against each other for 7th place.

Teams on 5th place in their preliminary group play against each other for 9th place.

Teams on 6th place in their preliminary group play against each other for 11th place.

 Staršie žiačky G14

 Girls G14:

2 základné skupiny po 6 družstiev a 1 skupina po 5 družstiev. V základnej skupine sa hrá systémom každý s každým.

Finálová skupina o 1. – 3. miesto

Z každej skupiny postupuje prví do finálovej skupiny. Hrá sa systémom každý s každým.

Skupina o 4. – 6. miesto

Z každej skupiny postupujú družstvá na 2. mieste. Hrá sa systémom každý s každým.

Skupina o 7. – 9. miesto

Z každej skupiny postupujú družstvá na 3. mieste. Hrá sa systémom každý s každým.

Skupina o 10. – 12. miesto

Z každej skupiny postupujú družstvá na 4. mieste. Hrá sa systémom každý s každým.

Skupina o 13. – 15. miesto

Z každej skupiny postupujú družstvá na 5. mieste. Hrá sa systémom každý s každým.

Skupina o 16. – 17. miesto

Z každej skupiny postupujú družstvá na 6. mieste. Hrá sa jeden zápas.

2 preliminary groups of 6 teams and 1 preliminary group of 5 teams. Round robin system.

Final group (1st – 3th place)

Each winner of preliminary groups proceeds to the final group. Round robin system.

Group of 4th-6th places

Teams on 2nd place of their preliminary groups proceed to group playing for 4th – 6th places. Round robin system.

Group of 7th-9th places

Teams on 3rd place of their preliminary groups proceed to group playing for 7th – 9th places. Round robin system.

Group of 10th-12th places

Teams on 4th place of their preliminary groups proceed to group playing for 10th – 12th places. Round robin system.

Group of 13th-15th places

Teams on 5th place of their preliminary groups proceed to group playing for 13th – 15th places. Round robin system.

Group of 16th-17th places

The teams on 6th place of their preliminary groups will play against each other.

Mladšie dorastenky G16

Girls G16

2 základné skupiny po 6 a 7 družstiev. V základnej skupine sa hrá systémom každý s každým.

Družstvá na 1. mieste v skupine hrajú o celkové 1. miesto.

Družstvá na 2. mieste v skupine hrajú o celkové 3. miesto.

Družstvá na 3. mieste v skupine hrajú o celkové 5. miesto.

Družstvá na 4. mieste v skupine hrajú o celkové 7. miesto.

Družstvá na 5. mieste v skupine hrajú o celkové 9. miesto.

Družstvá na 6. mieste v skupine hrajú o celkové 11. miesto.

Družstvo na 7. mieste v skupine B končí na celkovom 13. mieste.

1 preliminary group of 6 teams and 1 preliminary group of 7 teams. Round robin system.

Teams on 1st place in their preliminary group play against each other for 1st place.

Teams on 2nd place in their preliminary group play against each other for 3rd place.

Teams on 3rd place in their preliminary group play against each other for 5th place.

Teams on 4th place in their preliminary group play against each other for 7th place.

Teams on 5th place in their preliminary group play against each other for 9th place.

Teams on 6th place in their preliminary group play against each other for 11th place.

The team on 7th place in its preliminary group takes the 13th place.

Staršie dorastenky G18

Girls G18

2 základné skupiny po 4 družstvá. V základnej skupine sa hrá systémom každý s každým.

Postupová skupina

Zápasy: A1 proti B4, A2 proti B3, A3 proti B2 a A4 proti B1.

Krížové zápasy Play off

Víťazi krížových zápasov postupujú do súboja o 1.-4. miesto<

Porazení v krížových zápasoch postupujú do súboja o 5.-8. miesto

Finálová skupina o 1. až 4. miesto.

Víťazi krížových zápasov hrajú nasledovne:

Semifinále I.: A1B4 – A3B2 (I.)

Semifinále II.: A2B3 – A4B1 (II.)

Finále: víťaz I. – víťaz II.

o 3. miesto: porazený I. – porazení II.

Skupina o 5. až 8. miesto

Porazení z krížových zápasov hrajú nasledovne: A1B4-A3B2 (III.), A2B3-A4B1 (IV.)

Víťazi (III.-IV.) hrajú o 5.-6. miesto, porazení (III.-IV.) o 7.-8.miesto

2 preliminary groups of 4 teams. Round robin system.

Main round

Cross matches: A1-B4, A2-B3, A3–B2, A4 –B1

Cross matches Play off

winners of cross matches proceed to play for 1st-4th places in the final group<

defeated of cross matches proceed to play for 5th-8th places

Final group 1st-4th places

Cross matches winners play:

Semifinal I.: A1B4 – A3B2 (I.)

Semifinal II.: A2B3 – A4B1 (II.)

Fina: winner I. – winner II.

3th place match: defeated I. – defeated II.

Group of 5th-8th places

Losers of cross matches in play off play as follows: A1B4-A3B2 (III.), A2B3-A4B1 (IV.)

Winners of (III.-IV.) play for 5th place and losers (III.-IV) play for 7th place