Oznámenie v súvislosti s COVID-19

Tréningy

Na základe informácii a pokynov vedenia klubu HC Tatran Stupava sú s okamžitou platnosťou dočasne pozastavené akékoľvek tréningové procesy v klube v interiéri aj exteriéri. Tréningový proces sa pozastavuje z dôvodu, že v priestoroch športovej haly sa pohyboval človek (nie hráč ani tréner), ktorý bol následne pozitívne testovaný na COVID 19. Z tohto dôvodu klub v zmysle pokynov epidemiológov pozastavil tréningový proces.

According information and instructions from management of HC Tatran Stupava, we immediatelly stop the training process, indoor and outdoor. Trainings are stopped as a result of presence of a person in our sport hall (the person in not player nor trainer) who was later positively tested on COVID 19. Because of this reason and instructions of epidemiologists, the club had to stop the training process

 

Stupava Cup

 Zároveň oznamujeme, že z uvedeného dôvodu sme nútení v rámci prevencie šírenia COVID-19 zrušiť aj 3. ročník medzinárodného hádzanárskeho turnaja Stupava Cup 2020, ktorý sa mal konať 28.8 až 30.8.2020. 

 

We also inform you, that because of the same reason, as a matter of COVID 19 spread prevention, we have to cancel 3rd year of international handball tournament Stupava Cup 2020, planned from 28. to 30. August 2020.

 

Veľmi pekne ďakujeme za porozumenie. O ďalšom postupe Vás budem informovať. vedenie 

Thank you for understanding. We will inform you about following steps.

 

HC Tatran Stupava