deti-plavanie

GOLDEN TEAM: O projekte

Ciele projektu:deti-plavanie

 • sformovať žiacke družstvo v minihádzanej (hádzanej) na európskej úrovni
 • vytvoriť podmienky pre všestranný pohybový rozvoj detí od prvého ročníka základnej školy so zameraním na minihádzanú a vytvoriť u detí pozitívny vzťah k športu a zdravému životnému štýlu
 • pripraviť deti na plynulý prechod do športových tried na II. stupni Základnej školy v Stupave prípadne iných škôl so zameraním na športovú prípravu detí a mládeže
 • zabezpečiť pre hádzanársky oddiel HC Tatran Stupava širokú základňu kvalitných hráčov pre žiacke a mládežnícke družstvá

Organizácia projektu:

 • zaradenie detí do tried so športovým zameraním na základe výberových kritérií – absolvovania testov všeobecnej pohybovej výkonnosti – v školskom roku 2014-2015 plánujeme 50 detí (25 chlapcov a 25 dievčat)
 • na základe dlhodobého plánu športovej prípravy rozvíjať všeobecnú pohybovú prípravu detí v rámci 3 hodín telesnej výchovy týždenne a 3 tréningov v rámci mimoškolskej činnosti (školskej družiny)
 • rozdelenie detí do tímov v rámci dievčat a chlapcov – 5 chlapčenských ( levíci, vĺčkovia, zajkovia, delfíni, koníci) a 5 dievčenských ( veveričky, žabky, líšky, sovičky, zebričky)

Športová príprava: deti gymnastika

 • 3 hodiny TV v rámci školského vyučovania – zameranie na všeobecný pohybový rozvoj detí ( gymnastika, atletika, športové hry, špeciálne cvičenia na mobilizáciu a stabilizáciu tela)
 • 2 – 3 x týždenne tréning (90 min.) v poobedňajších hodinách v rámci školského klubu detí – 2 tréningy zamerané na základy športových hier – hádzaná, florbal, futbal (zápasy „ZLATEJ LIGY“), jeden tréning zameraný na doplnkové športy – plávanie, cyklistika, v zime korčuľovanie
 • v rámci športovej prípravy bude medzi tímami prebiehať celoročne súťaž – „ZLATÁ LIGA“ , výsledky a štatistiky budú pravidelne zverejňované na stránke HC, deti budú pravidelne vyhodnocované (na mesačnej báze) – najlepší strelec, hráč, brankár, nahrávač, najväčší bojovník, najusilovnejší hráč na tréningoch, najväčší pokrok vo výkonnosti za mesiac, …
 • „ZLATÁ KARTA“ – každé dieťa bude mať svoju „osobnú športovú kartu“ – výsledky, tréningy, testy všeobecnej pohybovej výkonnosti, ktorú bude viesť tréner elektronicky
 • ŠPORTOVÉ VYSVEDČENIE – dva x ročne k termínom školských vysvedčení – hodnotenie písomnou formou

Zabezpečenie a odborná garancia projektu:deti-kriket

 • Riaditeľka školy: Zuzana Šimková
 • Tréneri:
  • Mgr. Zuzana Kalmárová – absolventka FTVŠ UK, špecializácia trénerstvo, bývalá juniorská reprezentantka Slovenska v hádzanej
  • Rudolf Draškovič – tréner mládeže, bývalý juniorský reprezentant Slovenska, hráč extraligovéhp družstva HK Štart Nové Zámky
  • Roman Vigh – tréner ligového družstva ml. dorasteniek HC Tatran Stupava
  • Fyzioterapeut : Mgr. Jana Prokešová – FITCARE Stupava

Športové oblečenie :deti - korculovanie

 • každé družstvo bude mať svoj tímový dres, teplákovú súpravu, trenky, mikinu, čiapku atď. s logom GOLDEN TEAM, HC Tatran Stupava, znakom svojho tímu a sponzormi a partnermi projektu
 • dresy budú farebne odlíšené s výrazným logom príslušnosti k tímu – zvieratká
 • každé dieťa bude mať na drese svoje krstné meno, priezvisko a číslo