deti-plavanie

GOLDEN TEAM: Výnimočná príležitosť pre vaše deti v Stupave

V srdci každého rodiča je túžba poskytnúť svojmu dieťaťu najlepší možný štart do života. Pre mnohých to znamená zabezpečiť im kvalitné vzdelanie a zároveň podporovať ich záujmy a talent. Práve tu prichádza do hry Golden Team, ktorý je spoločným produktom Základnej školy kpt. J. Nálepku v Stupave a hádzanárskeho klubu HC Tatran Stupava. Ide o inovatívny a stále sa rozvíjajúci projekt, ktorý spája výučbu a športovú prípravu už od prvého ročníka základnej školy.

Čo je Golden Team?

Pred desiatimi rokmi položili Svetozár Prokeš, Roman Vígh a Rudolf Draškovič základy Golden Teamu, ktorý mal za cieľ vychovať nielen vzdelané, ale aj fyzicky aktívne deti. Momentálne má patronát nad Golden Teamom Martin Prokeš a hlavnou koordinátorkou projektu je Jana Sirotová. Golden Team je viac než len športový klub. Je to komunita, kde sa deti učia hodnotám ako tímový duch, cieľavedomosť a zodpovednosť prostredníctvom športu.

Čo sa robí v Golden Teame?

Program je navrhnutý tak, aby sprevádzal deti počas celého prvého stupňa základnej školy. Začína všeobecnou prípravou, kde deti trénujú gymnastiku, koordináciu, plávanie, korčuľovanie, silu a kondičku. Atraktívnou súčasťou programu sú aj školy v prírode. Od tretieho ročníka sa pristupuje k špecializácii – dievčatá a chlapci trénujú oddelene s dôrazom na hádzanú, ale bez zanedbania ostatných aktivít. Výsledkom je, že deti majú príležitosť súťažiť na domácich aj medzinárodných turnajoch, a to všetko pod vedením 16 kvalifikovaných trénerov.

Podmienky pre prijatie

Rodičia môžu prihlásiť svoje deti už v škôlke a nechýbajú ani pravidelné nábory, o ktorých informujú plagáty v škôlkach. Záujem o prihlásenie dieťaťa do Golden Teamu je potrebné vyznačiť priamo v online prihláške do 1. triedy Základnej školy kpt. Jána Nálepku v Stupave. Prihlášky je potrebné podať do konca marca.

Následne sa deti zúčastnia 11. marca od 16.00 h na sérii jednoduchých testov zameraných na hodnotenie ich pohybovej výkonnosti. Tieto testy zahŕňajú tri disciplíny: hod loptou, beh s člnkovým pohybom a skok do diaľky z miesta. Na tento rok je plánované otvorenie dvoch tried Golden Teamu, čo predstavuje 50 miest pre nadšených prvákov.

Prečo Golden Team?

Výhody účasti v projekte sú neoceniteľné. Deti sú spolu v triede a tréningy sú pre nich prirodzenou súčasťou dňa. Tréneri, ktorí sú zároveň aj učitelia, dokážu skvele prepojiť vzdelávanie a šport. Športové aktivity posilňujú nielen fyzické, ale aj mentálne zdravie detí, učia ich dôležité životné hodnoty a vytvárajú nezabudnuteľné zážitky.

Čo po Golden Teame?

Pre absolventov Golden Teamu je pripravená nadstavba v podobe Handball Academy na druhom stupni základnej školy. Tento program umožňuje deťom pokračovať v špecializácii na hádzanú a rozvíjať svoje športové nadanie na vyššej úrovni.

Naše úspechy

Projekt sa môže pochváliť mnohými úspechmi, medzi ktoré patria medaily z majstrovstiev Slovenska aj z medzinárodných turnajov. Medzi významné absolventky patrí Anežka Stránska a Barbora Karkušová, ktoré reprezentujú Slovensko na medzinárodnej úrovni, ako aj Adam Sirota medzi chlapcami.

Golden Team dokazuje, že nie je zameraný len na hádzanú, ale poskytuje kvalitnú prípravu aj pre širokú škálu ďalších športov. Toto tvrdenie podčiarkuje zoznam žiakov, ktorým sa darí v iných športových disciplínach. Medzi nich patria napríklad Ninka a Nelka Juričkovičové, ktoré excelujú v tenise, Dominik Pavlik, Nikolas Stránsky a Bruno Pokorný, ktorí sa presadili v hokeji, a úspešný plavec Simon Oselský.

Golden Team je viac než len športový klub

Golden Team je viac než len športový klub. Je to miesto, kde sa deti učia rásť nielen fyzicky, ale aj mentálne a emocionálne. Je to investícia do budúcnosti vašich detí, ktorá prináša okamžité aj dlhodobé výsledky. Ak máte záujem zapojiť svoje dieťa do tohto jedinečného projektu, neváhajte kontaktovať Janu Sirotovú pre viac informácií na email jankasirotka@gmail.com alebo mobil +421 908 350 030, k dispozícii je aj webová stránka www.goldenteam.sk. Staňte sa súčasťou našej komunity a dajte svojmu dieťaťu ten najlepší štart do života.