Playminihandball 2018 – pobytové informácie

UBYTOVANIA + STRAVA

ALTERNATÍVA Č. 1:

 • 2 x noc + 7 jedál
 • začína sa v piatok obedom a končí sa v nedeľu obedom
 • 45 € na osobu.
 • Ubytovanie v triedach.
 • Ubytovanie: piatok – nedeľa

ALTERNATÍVA Č. 2:

 • 3 x noc + 8 jedál
 • začína sa v piatok raňajkami a končí sa v nedeľu obedom
 • 48 € na osobu
 • Ubytovanie v triedach.
 • Ubytovanie: štvrtok – nedeľa

ALTERNATÍVA Č. 3:

 • 2 x noc + 7 jedál
 • začína sa v piatok obedom a končí sa v nedeľu obedom
 • 60 € na osobu.
 • Ubytovanie na hoteli.
 • Ubytovanie: piatok – nedeľa

ALTERNATÍVA Č. 4:

 • 3 x noc + 8 jedál
 • začína sa v piatok raňajkami a končí sa v nedeľu obedom
 • 70 € na osobu.
 • Ubytovanie na hoteli.
 • Ubytovanie: štvrtok – nedeľa

 

 • Upratovanie triedy 3 €

ŠTARTOVNÉ

 • Minižiaci a Minižiačky 60 €

Zvýhodnené štartovné:

 • V prípade, že oddiel prihlási viac ako jedno družstvo do turnaja, platí za každé družstvo len sumu: Minižiaci a Minižiačky – 50 €
 • Registračný poplatok do turnaja je štartovné za Vaše družstvo.